Hopp direkte til innhold

Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Er bredt eksponert på bransje og utsteder nivå
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start
Landkreditt Extra 22.03.2018 103,29 0,01 1,12 1,32 5,53 4,00 4,25

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Extra 0 25 50 75 100 125 150 31.10 2012 03.05 2013 29.10 2013 30.04 2014 24.10 2014 27.04 2015 21.10 2015 20.04 2016 14.10 2016 10.04 2017 11.10 2017 21.03 2018
Fondsfakta: Landkreditt Extra
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 31.10.2012
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,75 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662612
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 28.02.18:

0,13

Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 28.02.18:

2,35

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.