Hopp direkte til innhold

Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Er bredt eksponert på bransje og utsteder nivå
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 årSiden start
Landkreditt Extra 21.08.2017 105,71 0,04 5,83 1,11 9,54 2,42 4,15

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Extra 0 25 50 75 100 125 31.10 2012 12.04 2013 19.09 2013 26.02 2014 07.08 2014 14.01 2015 25.06 2015 26.11 2015 09.05 2016 12.10 2016 17.03 2017 18.08 2017
Fondsfakta: Landkreditt Extra
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 31.10.2012
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,75 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662612
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 31.07.17:

0,15

Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 31.07.17:
1,75

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.