Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i solide foretak med obligasjoner
    utstedt i norske kroner
  • Søker å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko
    under de til enhver tid gjeldende markedsvilkår og rammebetingelser
  • Passer for deg som har mellomlang til lang sparehorisont
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 årSiden start
Landkreditt Extra 05.12.2016 99,36 0,04 4,26 2,02 4,11 1,99 3,32

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Extra 0 20 40 60 80 100 120 31.10 2012 18.03 2013 06.08 2013 16.12 2013 07.05 2014 18.09 2014 03.02 2015 23.06 2015 02.11 2015 16.03 2016 03.08 2016 02.12 2016

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.