Hopp direkte til innhold

Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Er bredt eksponert på bransje og utsteder nivå
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 årSiden start
Landkreditt Extra 22.05.2017 104,59 0,03 4,70 2,17 11,47 2,61 4,14

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Extra 0 25 50 75 100 125 31.10 2012 04.04 2013 03.09 2013 31.01 2014 04.07 2014 27.11 2014 04.05 2015 29.09 2015 25.02 2016 28.07 2016 21.12 2016 19.05 2017
Fondsfakta: Landkreditt Extra
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Per Bjarne Kvande
Fondets startdato: 31.10.2012
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,75 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662612
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 30.04.17:

0,14

Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 30.04.17:
1,48

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.