Hopp direkte til innhold

Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Er bredt eksponert på bransje og utsteder nivå
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i % Dato Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start
Landkreditt Extra 14.12.2017 107,20 0,01 7,32 1,18 7,73 3,29 4,18

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Extra 0 25 50 75 100 125 31.10 2012 23.04 2013 09.10 2013 27.03 2014 16.09 2014 04.03 2015 24.08 2015 08.02 2016 28.07 2016 11.01 2017 05.07 2017 13.12 2017
Fondsfakta: Landkreditt Extra
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 31.10.2012
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,75 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662612
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 30.11.17:

0,12

Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 30.11.17:

2,44

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.