Hopp direkte til innhold

Landkreditt Extra

  • Et rentefond som investerer i foretaksobligasjoner med lav rentefølsomhet
  • Er bredt eksponert på bransje og utsteder nivå
  • Passer for deg som har en mellomlang til lang investeringshorisont
Kjøp fond
Alle endringer i %DatoKursSiste dagHittil i år3mnd12mnd3 årSiden start
Landkreditt Extra 19.01.2017 101,12 0,08 1,23 2,49 6,14 2,29 3,65

Avkastning over 12 måneder er gjennomsnittlig årlig avkastning.

Landkreditt Extra 0 20 40 60 80 100 120 31.10 2012 21.03 2013 14.08 2013 02.01 2014 23.05 2014 09.10 2014 27.02 2015 22.07 2015 04.12 2015 27.04 2016 14.09 2016 18.01 2017
Fondsfakta: Landkreditt Extra
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Per Bjarne Kvande
Fondets startdato: 31.10.2012
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,75 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662612
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 30.11.16:

0,10

Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 30.11.16:
1,42

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.