Alle endringer i % Dato Forvaltningshonorar Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år Siden start
Landkreditt Extra 25.01.2023 0,60 102,67 0,05 1,13 4,71 5,28 3,56 4,20
Fondsfakta: Landkreditt Extra
Fondstype: Rentefond
Forvalter: Lars Kirkeby
Fondets startdato: 31.10.2012
Forvaltning: Aktivt forvaltet
Forvaltningsprovisjon: 0,60 p.a.
Minste tegningsbeløp: NOK 300
ISIN: NO0010662612
Status: UCITS
Registrert Norge
Forventet rentefølsomhet: 0,15
Rentefølsomhet
per 30.12.22:

0,13

Vektet gjennomsnittlig
løpetid per 30.12.22:

1,67

 

 

Landkreditt Extra på to minutter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.