Begunstigelse

Slik gjør du det

  1. Fyll ut skjema.
  2. Kort tid etter at begunstigelse er sendt vil du motta en e-post og SMS fra vår signeringsløsning Scrive, med videre instrukser.
  3. Begunstigelsen må signeres med BankID, og det er forsikringstaker som alltid må signere.
  4. Dersom du ønsker å lagre begunstigelse, gjøres dette i signeringsprosessen (last ned PDF).
  5. Når begunstigelse er signert vil vi begynne å behandle saken. Du hører fra oss!

Hva betyr begunstigelse?

Hvem som får en eventuell erstatning hvis du dør, er fastsatt ved lov. Hvis du vil at noen andre skal motta denne erstatningen, kan du fylle ut begunstigelsesskjemaet under.

Ta kontakt dersom du ønsker å begunstige mer enn 4 personer.

Vilkår

Les viktig informasjon om begustigelser (PDF)

Personopplysninger

Velg forsikring

Oppnevnelse av begunstiget

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Fullfør

Begunstigelsen trer i kraft fra den dag Landkreditt Forsikring mottar denne erklæring. Dette er samtidig å regne som en tilbakekallelse av eventuelt tidligere innsendt begunstigelse. Begunstigelsen bortfaller ved skriftlig tilbakekallelse. Begunstigelsen bortfaller også når arbeidstaker trer ut av ordningen, med mindre det tegnes fortsettelsesforsikring.