Livsforsikring handler om å gi økonomisk trygghet for dine nærmeste om du skulle falle fra.
  • Sikre at dine etterlatte kan beholde boligen
  • Sikre barna en trygg økonomisk oppvekst
  • Sikre at samboer kan løse ut eventuelle livsarvinger/særkullsbarn

Samboer er ikke likestilt med ektefelle og kan bare få utbetalt forsikringssummen dersom du oppnevner samboer som begunstiget.

Forsikringen gir en engangsutbetaling som er fritatt inntektsskatt, dersom du dør i forsikringstiden.

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 70 år. Opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 80 år.

Helsekrav og dokumentasjon

Det er krav om helseopplysninger (helseerklæring).
Ved høye forsikringssummer eller høy alder ved kjøp, kan det i tillegg bli krav om legeerklæring, legeundersøkelse og finansielle opplysninger.

Premie

Premien fastsettes etter alder og valgt forsikringssum. Videre kan det komme tillegg i premien hvis din helse ikke er tilfredsstillende. Hvis du røyker vil det alltid bli et prispåslag.