Hos Landkreditt Forsikring kan du tegne forsikring på privateide fritidsbåter inntil 21 fot.

Du kan velge mellom:

  • Ansvar og delkasko
    Ansvar er en obligatorisk forsikring. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.Dersom du blir part i en tvist dekker vi dine utgifter med inntil 100.000 kroner til advokat, retten, sakkyndige og vitner.Med delkasko er du også forsikret mot skader brann og hærverk, samt tyveri.
  • Ansvar og kasko
    Forsikringen dekker det samme som ansvar og delkasko. I tillegg erstatter vi skade ved sammenstøt, kantring eller hvis båten synker.Vi dekker også skade på rigg ved brudd og eventuelle følgeskader. Forsikringen gjelder også ved skader på båten og tilbehør under transport.

Registrering og kjennemerke

Båter med motoreffekt på 10 hk eller mer og seilbåter over 4,5 meter omfattes bare av forsikringen når de er registrert i et sentralt fritidsbåtregister og er påsatt kjennemerke.

Ved skade

Sercuremark eller gjenfinningssystem må dokumenteres dersom det har gitt rabatt på forsikringen.

Vi forsikrer ikke båter som brukes til:

  • Båtrace eller hastighetsløp
  • Jordomseiling
  • Events
  • Vi forsikrer heller ikke RIB-er.