Forsikring for snøscooter/ATV

En ATV/Snøscooterforsikring kan tegnes på kjøretøy registrert som ATV eller Snøscooter. Forsikringen har et dekningsomfang som tilsvarer forsikringer på MC.

Kontakt oss

Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.

Ansvar

Obligatorisk forsikring dersom kjøretøyet er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

Kasko

Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, kollisjon som du selv er skyld i, brann og tyveri.

Delkasko

Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann og tyveri.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.