Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.  Med full kasko får du dekning for de fleste skader, inkludert kollisjon som du selv er skyld i, velt og utforkjøring.

Ansvar

Obligatorisk forsikring dersom kjøretøyet er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

Delkasko

Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. 

  • Redning
  • Brann
  • Tyveri

Kasko

  • Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velt eller annen tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning
  • Kjøredresser, hjelmer, hansker og støvler til forsikret ATV/snøscooter med inntil 15.000 kroner
  • Redning
  • Brann
  • Tyveri

Forsikringen kan utvides med fører-/passasjerulykke, som er en valgfri forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.

Valgfri forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.
Død inntil 100.000 kroner
Skade inntil 1.000.000 kroner

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder