Uføreforsikring

  • Engangsutbetaling ved varig uførhet
  • Ingen skatt på utbetalingen
  • Opprettholder levestandarden din
Kontakt oss for tilbud
Mange opplever en betydelig reduksjon i inntekt og levestandard når de blir varig uføre. Med en uføreforsikring får du økonomisk trygghet for deg selv og din familie.

Erstatningen utbetales som et engangsbeløp dersom du blir mer enn minimum 50 prosent varig ufør, og kan for eksempel benyttes til å betale ned på lånet ditt, slik at du kan bli boende i samme bolig, selv om inntekten reduseres.

Utbetalingens størrelse avhenger av hvilket forsikringsbeløp du velger. Du kan velge mellom 10, 20 eller 30 G.

Det er verdt å merke seg at du får utbetalt hele forsikringsbeløpet, uavhengig av hvor mange prosent ufør du blir, så lenge uførhetsgraden er minimum 50 prosent.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Beregn pris

år
kr
kr

Maks forsikringssum er 40 ganger grunnbeløp for livsforsikring og 30 ganger grunnbeløp for uføreforsikring.

Høyeste alder for uføreforsikring er 54 år.

Pris per måned

{{totalMonthlyPremiumFormatted}} kr


Livsforsikring: {{lifeInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

Uføreforsikring: {{disabilityInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

{{lifeInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

{{disabilityInsuranceMonthlyPremiumFormatted}} kr

Spørsmål og svar om uføreforsikring

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år. Alle som kjøper uføreforsikring må levere inn helseskjema.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva kreves for å få utbetalt erstatning?

For at forsikringsbeløpet skal utbetales må du ha vært minimum 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på over to år. Uførheten må i tillegg vurderes som varig.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvordan fastsettes prisen på uføreforsikring?

Prisen på uføreforsikringen settes ut fra din alder, helsesituasjon og forsikringsbeløpet du selv velger. Du kan velge mellom 10, 20 eller 30 G.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!