Forsikring for innbo

Innboforsikringen gjelder alle dine, din ektefelles/samboers og dine barns eiendeler. Du trenger altså bare én innboforsikring.

Kontakt oss
Ved brann, tyveri eller vannskader får du erstattet eiendelene dine. Med innboforsikring fra Landkreditt Forsikring gir vi deg imidlertid litt ekstra.

Vi dekker:

  • Tyveri av barnevogn
  • Tap ved ran, overfall eller veskenapping

Hvis ulykken er ute hjelper vi deg selvfølgelig også med utgifter til:

  • Midlertidig bosted
  • Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander
  • Flytting og lagringsutgifter

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Vi tror dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg. Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.