Forsikring for campingvogn

Vår campingvognforsikring gir deg mulighet til å velge mellom kasko eller brann/ tyveri.

Kasko

Erstatter skade ved utforkjøring, velt og kollisjon som du selv er skyld i, brann og tyveri.

Brann/tyveri

Forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter brann og tyveri.

Hvis fortelt eller tilbygg til campingvognen er tatt med i forsikringssummen er dette også dekket.

Løsøre er dekket med inntil 15.000 kroner, men kan utvides, til 45.000 65.000 eller 115.000 kroner hvis du ønsker dette.