Forsikring for hest

Vi har alle et spesielt forhold til dyrene våre. Men også dyr blir syke og i motsetning til mennesker dekker ikke det offentlige behandlingsutgiftene når våre firbente venner trenger medisinsk hjelp.

Kontakt oss

I tillegg til livsforsikring, tilbyr vi også forsikring mot veterinærutgifter og reseptbelagte medisiner.

Du kan kjøpte forsikringen fra hesten er 30 dager, og til og med det året hesten fyller 16 år. Livsforsikringen opphører ved hovedforfall det året hesten fyller 25 år. Forsikring mot veterinærutgifter og medisiner er livsvarig.

Ved overføring fra annet selskap (også ved eierskifte dersom hesten allerede er forsikret) kan forsikring kjøpes til og med kalenderåret den fyller 18 år.

Erstatning på livsforsikring kan utbetales når hesten

  • Blir borte
  • Dør som følge av ulykke eller sykdom
  • Avlives av dyrevernhensyn

Forsikring mot veterinærutgifter kan dekke

  • Veterinærbehandling ved ulykkesskade eller sykdom
  • Utgifter til avlivning i forbindelse med ulykke og sykdom som forsikringen dekker
  • Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender
  • Nødvendig opphold på dyrehospital/-klinikk

Erstatningen er begrenset til 50.000 kroner eller 100.000 kroner per år, avhengig ar hvilken forsikringssum du har valgt.

Reseptbelagte medisiner

Reseptbelagte medisiner ved sykdom eller skade som er dekket av veterinærforsikringen
I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Vi tror dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.