Hytteforsikring

Vår hytteforsikring erstatter skader forårsaket av brann, vann og innbrudd. Vi dekker også utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander.

Kontakt oss

Hvis du velger utvidet hytteforsikring får du også dekket:

  • Skader som følge av sopp og råte
  • Følgeskader etter utette tak og håndverksfeil

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Vi tror dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg. Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.