Husforsikring

Vår husforsikring erstatter skader forårsaket av brann, vann og innbrudd.

Kontakt oss

Hvis ulykken er ute hjelper vi deg med utgifter til:

  • Midlertidig bosted
  • Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander
  • Flytting og lagringsutgifter
  • Ombygging til rullestolbruker

Hvis du velger utvidet husforsikring får du også dekket:

  • Skader som følge av sopp og råte
  • Følgeskader etter utette tak og håndverksfeil

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Vi tror dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg. Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.