Forsikring for verdigjenstand

Hos oss kan du forsikre dine viktigste eiendeler.

Vi forsikrer blant annet:

  • Nasjonaldrakter
  • Fotoutstyr
  • Høreapparat
  • PC/Datautstyr
  • Golfutstyr
  • Skytevåpen
  • Kunst
  • El-sykkel

For verdigjenstander over 30.000 kroner må du ha takst på gjenstanden. Taksten må være nyere enn 1 år.

Egenandelen er 10 % av skaden minimum 1000 kroner.

Forsikringen gjelder i hele verden.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.