Forsikring for verdigjenstand

 • Dekker gjenstander med høy verdi
 • Dekker plutselige og uforutsette skader
 • Gjelder i hele verden
Kontakt oss
Har du husket å forsikre de mest verdifulle eiendelene dine? En verdigjenstandsforsikring dekker skade på gjenstander som har høy verdi, og gjelder både hjemme og på reise.

Vi forsikrer blant annet:

 • Bunad
 • Fotoutstyr
 • Høreapparat
 • PC/Datautstyr
 • Golfutstyr
 • Skytevåpen
 • Kunst
 • El-sykkel

Forsikringen gjelder i hele verden og dekker skade og tap som skyldes en plutselig og identifiserbar ytre påvirkning.

For verdigjenstander over 30.000 kroner må du ha takst på gjenstanden. Taksten må være nyere enn 1 år.

Egenandelen er 10 % av skaden minimum 1000 kroner.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.