Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Tjenestepensjon for bedrifter

  • En god pensjonsordning er et viktig gode å tilby de ansatte
  • Skattefordeler for bedriften og de ansatte
  • Enkel nettbasert løsning

Vi tilby obligatorisk tjenestepensjon (innskuddspensjon). Alle bedrifter må spare pensjon for sine ansatte, dette er bestemt i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte, samtidig
som det kan være et konkurransefortrinn for deg som arbeidsgiver.

Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparingen. En tusenlapp i økt pensjonssparing kan bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn.

OTP er en enkel og fleksibel pensjonsløsning til lave kostnader. Du får tilgang til gode og rimelige fondsalternativer, som danner grunnlaget for en lønnsom og langsiktig verdiutvikling.

Pensjonsinnskuddet

Sparebeløpet må være minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Det er av
regulatoriske årsaker ikke mulig å spare for lønn som overstiger 12 G.

Det er mulig å spare inntil 7 prosent av lønn fra 0 G til 7,1 G, og 25,1 prosent av lønn fra 7,1 G til 12 G.

Alle ansatte over 20 år skal i utgangspunktet være med i pensjonsordningen, og det må være lik sparesats for alle.

Kostnader

I tillegg til selve pensjonssparingen betaler bedriften administrasjonskostnader
og forvaltningskostnader av pensjonspengene. Så lenge den ansatte jobber og det settes inn penger på pensjonskontoen, dekker bedriften kostnadene for forvaltning av midlene.

Etter at den ansatte har sluttet i bedriften eller begynt å ta ut pensjon, er det den ansatte selv som betaler kostnadene.

Det knyttes en innskuddsfritaksforsikring til pensjonsavtalen. Dersom en
ansatt blir ufør, trer forsikringsselskapet inn og overtar sparingen frem
til pensjonssalder. Bedriften betaler arbeidsgiveravgift for pensjonsinnbetalingene.

Loven gjelder for følgende bedrifter:

  • bedrifter med minst to ansatte som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer.
  • bedrifter med kun én arbeidstaker uten eierinteresser, med arbeidstid som utgjør minst 75 prosent av tilsvarende fulltidsstilling.
  • bedrifter som har arbeidstakere som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.