Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Kjøp og salg av fond

Velg et av alternativene for å kjøpe eller selge fond:


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.