Forsikring for arbeidsmaskiner

Traktorforsikring og andre arbeidsmaskiner

Dette er en forsikring som gjelder traktor og alle typer arbeidsmaskiner som går på hjul eller belter.

Forsikringen er fleksibel og du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:

Kasko

Kaskoforsikring erstatter skader ved utforkjøring, velt, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og hærverk. Dette inkluderer også bruddskade på glass.

Delkasko

Dette er forsikring for deg som kun trenger dekning for brann, tyveri og bruddskader på glass.

Maskinskade

Maskinforsikring erstatter bruddskader på motor, drivverk og styring. Vi anbefaler å tegne maskinskadeforsikring på arbeidsmaskiner yngre enn ti år.

Ansvar

Ansvarsforsikring er en obligatorisk forsikring for registreringspliktige arbeidsmaskinen. For ikke-registreringspliktige arbeidsmaskiner anbefaler vi å tegne ansvarsforsikring for uregistrert kjøretøy. Forsikringen erstatter personskade og annen persons eiendom.

Førerulykke

Denne forsikringen kommer i tillegg til ansvarsforsikringen og gir en engangsutbetaling ved skade eller dødsfall som rammer fører og/eller passasjer.

  • Ved død: 100.000 kroner
  • Ved varig medisinsk skade inntil: 200.000 kroner
  • Totalerstatning per ulykke: 1.000.000 kroner

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Vi tror dette vil gjøre viktige beslutninger litt enklere for deg.

Dette bør du vite

Ved å kjøpe avbruddsforsikring kan du få dekket ditt driftstap ved 10 eller 30 dagers driftstans ved skade.

Hvis du skal frakte gods for andre med din arbeidsmaskin kan du kjøpe godsansvarsforsikring som dekker ditt ansvar ved skade.