Forsikring for annen ulykke

Annen ulykke er en forsikring som dekker ulykkesskader som inntreffer i fritiden. Omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb.

Forsikringen bygger på yrkesskadeforsikringen, men de ulike elementene er valgfrie.