Forsikring for formueskade

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for formuestap bedriften kan pådra seg i Norden overfor kunder som følge av feil og forsømmelser begått av egne ansatte i bedriften.

Dette er aktuelt for rådgivende virksomheter som ikke innebærer en fysisk utførelse for eksempel advokater, eiendomsmeglere, revisorer, IT firmaer og liknende.