Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for formuestap bedriften kan pådra seg i Norden overfor kunder som følge av feil og forsømmelser begått av egne ansatte i bedriften.

Dette er aktuelt for rådgivende virksomheter som ikke innebærer en fysisk utførelse for eksempel advokater, eiendomsmeglere, revisorer, IT firmaer og liknende.

Dette bør du vite

Forsikringen gjelder for skade som inntreffer i Norden. Forsikringen kan også utvides til å gjelde andre områder.