Forsikring for annen sykdom

Annen sykdom er en forsikring som skal dekke sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom.

For at denne skal kunne komme til utbetaling, må du være minimum 50 % varig ufør, og/eller ha en medisinsk invaliditet på minimum 50 %.