Forsikring for driftstap

Driftstaps-/avbruddsforsikringen brukes for å holde liv i din bedrift hvis den blir satt ut av spill, for en kortere eller lengre periode.