Forsikring for gruppeliv

Bedriften kan tilby sine ansatte et sosialt gode ved å tegne en gruppelivsforsikring.

Forsikringen utbetales hvis arbeidstaker skulle dø, uansett årsak.

Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller definerte grupper av ansatte. Den kan utvides til også å omfatte ektefelle eller samboers liv samt at det kan tilknyttes barnetillegg på den ansattes dekning.

Forsikringssummen velges på grunnlag av G og det kan avtales at den reduseres i forhold til den forsikredes alder.

Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til etterlatte.