Forsikring for næringsbygg

  • 24 måneder husleietap
  • Full kaskoforsikring
  • Skadedyr som tilleggsdekning
Kontakt oss for tilbud

Forsikringen gjelder bygning som brukes til næringsvirksomhet, og den sikrer bedriften for økonomisk tap hvis bygningen blir utsatt for skade. Maskinelt utstyr som er en del av bygningen er også inkludert.