Bedriftsforsikring

  • Maskiner, inventar og varer
  • 10 millioner i ansvarsdekning
  • Gunstig pris
Kontakt oss for tilbud
Med bedriftsforsikring kan du være trygg på at bedriften din kan fortsette vanlig drift med stabile inntekter.

Kontakt oss for et tilbud

Ring oss på 23 00 08 00

eller benytt vårt kontaktskjema.

Dette dekker forsikringen

Bedriftsforsikring dekker maskiner, inventar og varer inntil 5 millioner for bedrifter med lavere omsetning enn 10 millioner.

I tillegg til å dekke skader ved brann, vann, tyveri og naturskade, dekker forsikringen avbruddstap bedriften kan få ved skader på maskiner, inventar og varer.

Bedriftens ansvar og eventuelt skader som følge av mangler på produkter bedriften selger, er også inkludert i forsikringen.

Hvem passer forsikringen for

Forsikringen er tilpasset mindre butikker, kontorer og servicebedrifter.