Dette er en forsikringspakke tilpasset firma med mindre enn 10 millioner i omsetning og med eiendeler og varer for inntil 5 millioner.

Forsikringen dekker skade på maskiner, inventar og varer, samt avbruddstap og ansvar.