Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov.

Ansvar

Obligatorisk forsikring dersom arbeidsmaskinen er registrert (har skilter). Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

Maskinskade

Valgfri forsikring som erstatter bruddskader på motor, drivverk og styring.

Kasko

Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, velt, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og hærverk. Gjelder også bruddskade på glass.

Delkasko

Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og bruddskader på glass.

Fører-/passasjerulykke

Forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller medhjelper.
Død, inntil per person 100.000 kroner
Skade per person inntil 200.000 kroner
Total per ulykke inntil 1.000.000 kroner

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Vi tror dette vil gjøre viktige beslutninger litt enklere for deg.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dette bør du vite

Ved å kjøpe avbruddsforsikring kan du få dekket ditt driftstap ved 10 eller 30 dagers driftstans ved skade.

Hvis du skal frakte gods for andre med din arbeidsmaskin kan du kjøpe godsansvarsforsikring som dekker ditt ansvar ved skade.