Denne forsikringen gjelder i utgangspunktet kun på tjenestereiser.

Den kan utvides til også å gjelde ferie og fritidsreiser for den ansatte eller for dennes familie.

Reiseforsikringen gjelder

  • Reisegods
  • Ulykke
  • Sykdom
  • Forsinkelser
  • Avbestilling
  • Ansvarsskader

Hva om den ansatte blir syk eller skadet i utlandet?

Landkreditt Forsikring samarbeider med SOS International, som har medarbeidere spredt over 70 land. Vi er derfor aldri langt unna deg. Alle som arbeider for SOS International snakker skandinavisk, i tillegg til minimum tre andre språk.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Spørsmål og svar om Covid-19

Hvor finner jeg informasjon om gjeldende reiseråd?

Vi anbefaler deg å laste ned Utenriksdepartementets (UD) app «Reiseklar». Der vil du finne reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering. Alternativt så finner du informasjon om de gjeldende reiserådene her 10x10px-ekstern-lenke-graa.png.

Dekker dere avbestilling på grunn av reiseråd fra UD?

Reiseforsikringen vår dekker avbestilling av utenlandsreiser når UD, ved offisielt reiseråd, fraråder reise til reisemålet på avreisetidspunktet. Reisen må være bestilt før reisemålet fikk et offisielt reiseråd.

Gjelder reiseforsikringen til land som har reiseråd fra UD knyttet til Covid-19?

Reiseforsikringen vår gjelder, men utgifter som er knyttet til Covid-19 vil ikke være dekket. Alt annet dekkes i henhold til gjeldende vilkår.

Dekkes avbestilling av innenlandsreiser knyttet til Covid-19?

Reiseforsikringen dekker avbestilling av innenlandsreiser ved pålagt karantene fra smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter. Dekningen gjelder når den som er forsikret, forsikredes familie som er bosatt på samme adresse, eller forsikredes eneste reisefølge blir pålagt slik karantene.

Dekker reiseforsikringen ekstrautgifter hvis jeg kommer i karantene på reisen?

Reiseforsikringen dekker ekstrautgifter til opphold og eventuelt ny hjemreisebillett dersom du har blitt pålagt smittekarantene som følge av Covid av stedlige myndigheter.