Forsikring for yrkesskade

Yrkesskadeforsikring er en lovbestemt forsikring som skal dekke arbeidstakerens økonomiske tap som følge av godkjent yrkesskade/yrkessykdom.

Forsikringen gjelder for skader og sykdommer som arbeidstakeren påføres i arbeid, på arbeidsplassen, i arbeidstiden, ref. lov om yrkesskade § 10.

Dette bør du vite

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Dette er bestemt i lov om yrkesskadeforsikring.

Er du selvstendig næringsdrivende?

  • Mottar du fast lønn og er fast ansatt i egen bedrift kan du tegne yrkesskadeforsikring.
  • Mottar du ikke fast lønn eller er ikke ansatt i egen bedrift, kan du tegne frivilling yrkesskadetrygd hos NAV.