Personvernerklæring

Når du besøker nettsiden vår eller er i kontakt med oss for å handle fond, mottar vårt nyhetsbrev eller deltar på våre seminar vil Landkreditt Forvaltning behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene.

Vi samler inn følgende personopplysninger til følgende formål:

Registrering av nytt kundeforhold. Vi er forpliktet til å registrere lovpålagt informasjon ved opprettelse av et nytt kundeforhold. Vi registrerer derfor personopplysninger som omfatter navn, personnummer, adresse, bankkontonummer, e-postadresse og telefonnummer. Disse opplysningene lagres av oss så lenge du er kunde hos oss, eventuelt i den tiden vi er pålagt å lagre de i henhold til de gjeldende regler i hvitvaskingsloven.

For utsendelser av vårt nyhetsbrev og for invitasjoner til våre seminarer og webinarer.  Informasjonen som lagres kan være navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Du kan når som helst avregistrere deg som mottaker av nyhetsbrevet via lenke nederst i utsendelsen. Når vi mottar melding om avregistrering fra deg, vil opplysningene vi har lagret om deg bli slettet.

For at vi skal kunne besvare henvendelser og forespørsler fra våre kunder og potensielle nye kunder. Informasjonen som lagres kan være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen din. Vi registrerer disse opplysningene om deg kun for å yte bedre kundeservice.

For å kunne motta søknader til nye stillinger oss hos. Vi registrerer da søknaden din, CV, attester og eventuelle referanser. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne gjennomgå søknader til utlyste stillinger. Dersom du ikke tilbys en stilling hos oss, sletter vi dine personopplysninger etter 1 år. For de som blir ansatt hos oss, lagres opplysningene og slettes som hovedregel innen 2 år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

For å få informasjon om trafikken på våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Opplysningene vi samler inn blir kun benyttet til å lage generell statistikk om trafikk på våre nettsider.

Les mer om hvordan vi benytter cookies

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være etter konkret avtale med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut slik informasjonen.

Databehandlere

Landkreditt Forvaltning AS benytter databehandlere som leverandører av ulike systemløsninger. Slike databehandlere vil behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i behandlingen av persondata med våre samarbeidende databehandlere. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-
området.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen
og kreve rett til dataportabilitet.

Les mer på Datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en skriftlig henvendelse til oss via vårt kontaktskjema. Velg henvendelsen gjelder «Annet». Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig.

Automatiserte avgjørelser

Landkreditt Forvaltning foretar ikke automatiserte avgjørelser basert på dine personopplysninger.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Les mer om klager på Datatilsynet.no

Endringer

Oppstår det en endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Mer informasjon om personvern og sikkerhet i Landkredittkonsernet finner du her.