Hopp direkte til innhold

Om Landkreditt Forvaltning

Landkreditt Forvaltning AS er et norsk fondsforvaltningsselskap. Selskapet forvalter verdipapirfond med tillatelse fra Finanstilsynet i Norge.

I forvaltningen av Landkredittfondene fokuserer vi globalt når vi investerer i aksjer og lokalt når vi investerer i renteinstrumenter.

Vi har som målsetting å maksimere avkastningen i våre aktivt forvaltede fond, samtidig som vi søker å begrense risikoen i porteføljene.

Vi har et aktivt forhold til de selskapene som vi investerer i og til porteføljesammensetningen i fondene som vi forvalter.

Landkreditt Forvaltning har fått flere utmerkelser for måten fondene har blitt forvaltet på, og Landkredittfondene hevder seg godt på avkastningsrangeringer blant sammenlignbare fond.

Landkreditt Forvaltning AS er en del av Landkredittkonsernet.