Priser - fond

Tegningsprovisjon

Gebyr Pris
Tegningsprovisjon Landkreditt Aksje Global * 0,075 %
Landkreditt Norden Utbytte * 0,075 %
Landkreditt Utbytte * 0,075 %
Landkreditt Høyrente 0 %
Landkreditt Extra 0 %

* Kostandene ved tegning og innløsning tilfaller i sin helhet fondet til dekning av handelsomkostninger.

Innløsningsprovisjon

Gebyr Pris
Innløsningsprovisjon Landkreditt Aksje Global * 0,075 %
Landkreditt Norden Utbytte * 0,075 %
Landkreditt Utbytte * 0,075 %
Landkreditt Høyrente 0 %
Landkreditt Extra 0 %

* Kostandene ved tegning og innløsning tilfaller i sin helhet fondet til dekning av handelsomkostninger.

Forvaltningshonorar

Gebyr Pris
Forvaltningshonorar Landkreditt Aksje Global A 1,10 %
Landkreditt Aksje Global N 0,80 %
Landkreditt Norden Utbytte A 1,30 %
Landkreditt Norden Utbytte I 1,00 %
Landkreditt Norden Utbytte N 1,00 %
Landkreditt Utbytte A 1,30 %
Landkreditt Utbytte I 1,00 %
Landkreditt Utbytte N 1,00 %
Landkreditt Høyrente 0,25 %
Landkreditt Extra 0,60 %

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.
Forvaltningshonoraret beregnes med basis i fondets daglige verdi og trekkes med 1/365-del av honoraret hver dag.

Eksemplene nedenfor er basert på at en andelseier er investert i fondet et helt år.

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Utbytte A og Landkreditt Norden Utbytte A:

100.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

1,30 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1300 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Extra:

250.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

0,60 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1500 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Høyrente:

250.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

0,25 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

625 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Aksje Global A:

100.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

1,10 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1100 kroner pr. år

Spareavtaler og individuell pensjonssparing (IPS)

I aksjefond belastes 0,075 prosent som tilfaller fondet.

Forvaltningshonorar

Forvaltningshonoraret er uttrykt som en årlig kostnad som beregnes av fondets netto andelsverdi på daglig basis.

Landkreditt Bank er distributør av Landkredittfondene.
Landkreditt Bank mottar i egenskap av distributør en distribusjonsgodtgjørelse på inntil 0,30 prosent av forvaltningsvolumet som Landkreditt Bank forvalter.