Hopp direkte til innhold

Priser - fond

Tegningsprovisjon

Gebyr Pris
Tegningsprovisjon Landkreditt Aksje Global

Herav 0,075 prosent til fondet.

0,50%
Landkreditt Utbytte

Herav 0,075 prosent til fondet.

0,50%
Landkreditt Høyrente 0%
Landkreditt Extra 0%

Innløsningsprovisjon

Gebyr Pris
Innløsningsprovisjon Landkreditt Aksje Global

Herav 0,075 prosent til fondet.

0,15%
Landkreditt Utbytte

Herav 0,075 prosent til fondet.

0,15%
Landkreditt Høyrente 0%
Landkreditt Extra 0%

Forvaltningshonorar

Gebyr Pris
Forvaltningshonorar Landkreditt Aksje Global 1,25%
Landkreditt Utbytte A 1,50%
Landkreditt Utbytte I 1,00%
Landkreditt Høyrente 0,25%
Landkreditt Extra 0,75%

Spareavtaler og individuell pensjonssparing (IPS)

I aksjefond belastes 0,15 prosent i provisjon hvorav 0,075 prosent tilfaller fondet.

Forvaltningshonorar

Forvaltningshonoraret er uttrykt som en årlig kostnad som beregnes av fondets netto andelsverdi på daglig basis.

Flyttekostnader

Ved flytting av andeler mellom aksjefond belastes et flyttegebyr på totalt 0,30 prosent, hvorav 0,075 prosent tilfaller hvert av fondene.

Ved flytting mellom rentefond og aksjefond belastes et flyttegebyr på totalt 0,15 prosent, hvorav 0,075 prosent tilfaller aksjefondet og ingen gebyr til rentefondet.

Ved flytting av andeler mellom rentefond belastes ingen flyttegebyrer.