Priser - fond

Tegningsprovisjon

Gebyr Pris
Tegningsprovisjon Landkreditt Aksje Global * 0,075 %
Landkreditt Norden Utbytte * 0,075 %
Landkreditt Utbytte * 0,075 %
Landkreditt Høyrente 0 %
Landkreditt Extra 0 %

* Kostandene ved tegning og innløsning tilfaller i sin helhet fondet til dekning av handelsomkostninger.

Innløsningsprovisjon

Gebyr Pris
Innløsningsprovisjon Landkreditt Aksje Global * 0,075 %
Landkreditt Norden Utbytte * 0,075 %
Landkreditt Utbytte * 0,075 %
Landkreditt Høyrente 0 %
Landkreditt Extra 0 %

* Kostandene ved tegning og innløsning tilfaller i sin helhet fondet til dekning av handelsomkostninger.

Forvaltningshonorar

Gebyr Pris
Forvaltningshonorar Landkreditt Aksje Global A 1,10 %
Landkreditt Aksje Global N 0,80 %
Landkreditt Norden Utbytte A 1,30 %
Landkreditt Norden Utbytte I 1,00 %
Landkreditt Norden Utbytte N 1,00 %
Landkreditt Utbytte A 1,30 %
Landkreditt Utbytte I 1,00 %
Landkreditt Utbytte N 1,00 %
Landkreditt Høyrente 0,25 %
Landkreditt Extra 0,60 %

Eksemplene nedenfor er basert på at en andelseier er investert i fondet et helt år.

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Utbytte A og Landkreditt Norden Utbytte A:

100.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

1,30 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1300 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Extra:

250.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

0,60 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1500 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Høyrente:

250.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

0,25 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

625 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Aksje Global A:

100.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

1,10 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1100 kroner pr. år

Forvaltningshonoraret er uttrykt som en årlig kostnad som beregnes av fondets netto andelsverdi på daglig basis.

Landkreditt Bank er distributør av Landkredittfondene.
Landkreditt Bank mottar i egenskap av distributør en distribusjonsgodtgjørelse på 0,30 prosent av forvaltningsvolumet i aksjefondene, 0,20 prosent av forvaltningsvolumet i Landkreditt Extra og 0,125 prosent av forvaltningsvolumet i Landkreditt Høyrente som Landkreditt Bank forvalter.

Spareavtaler og individuell pensjonssparing (IPS)

I aksjefond belastes 0,075 prosent tegningsprovisjon som i sin helhet tilfaller fondet til dekning av handelsomkostninger

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.