Hopp direkte til innhold

Fond

Tegningsprovisjon

Sist oppdatert 24. juni 2016
Gebyr Pris
Tegningsprovisjon Landkreditt Aksje Global
Herav 0,15 prosent til fondet.
0,50%
Landkreditt Utbytte
Herav 0,15 prosent til fondet.
0,50%
Landkreditt Høyrente 0%
Landkreditt Extra 0%

Innløsningsprovisjon

Gebyr Pris
Innløsningsprovisjon Landkreditt Aksje Global
Herav 0,15 prosent til fondet.
0,25%
Landkreditt Utbytte
Herav 0,15 prosent til fondet.
0,25%
Landkreditt Høyrente 0%
Landkreditt Extra

0,15 % til fondet hvis innløsning før 6 måneder.

0%

Forvaltningshonorar

Gebyr Pris
Forvaltningshonorar Landkreditt Aksje Global 1,25%
Landkreditt Utbytte 1,50%
Landkreditt Høyrente 0,25%
Landkreditt Extra 0,75%

Spareavtaler og individuell pensjonssparing (IPS)

For spareavtaler i aksjefond belastes kun 0,15 prosent i tegningsprovisjon til fondet.

Forvaltningshonorar

Forvaltningshonoraret er uttrykt som en årlig kostnad som beregnes av fondets netto andelsverdi på daglig basis.

Flyttekostnader

Ved flytting av andeler mellom aksjefond forvaltet av Landkreditt Forvaltning AS belastes et flyttegebyr på totalt 0,30 prosent, hvorav 0,15 prosent til hvert av fondene.

Ved flytting mellom rentefond og aksjefond belastes et flyttegebyr på totalt 0,15 prosent, hvorav 0,15 prosent til aksjefondet og ingen gebyr til rentefondet.

Ved flytting av andeler mellom rentefond forvaltet av Landkreditt Forvaltings AS belastes ingen flyttegebyrer.

Ved flytting fra Landkreditt Extra før 6 måneder belastes imidlertid 0,15 prosent i flyttegebyr til fondet.