Priser - fond

Tegningsprovisjon

Gebyr Pris
Tegningsprovisjon Landkreditt Aksje Global

Herav 0,075 % til fondet til dekning av kurtasje- og meglerkostnader.

0,50%
Landkreditt Norden Utbytte

Herav 0,075 % til fondet til dekning av kurtasje- og meglerkostnader.

0,50%
Landkreditt Utbytte

Herav 0,075 % til fondet til dekning av kurtasje- og meglerkostnader.

0,50%
Landkreditt Høyrente 0%
Landkreditt Extra 0%

Innløsningsprovisjon

Gebyr Pris
Innløsningsprovisjon Landkreditt Aksje Global

Herav 0,075 % til fondet til dekning av kurtasje- og meglerkostnader.

0,15%
Landkreditt Norden Utbytte

Herav 0,075 % til fondet til dekning av kurtasje- og meglerkostnader.

0,15%
Landkreditt Utbytte

Herav 0,075 % til fondet til dekning av kurtasje- og meglerkostnader.

0,15%
Landkreditt Høyrente 0%
Landkreditt Extra 0%

Forvaltningshonorar

Gebyr Pris
Forvaltningshonorar Landkreditt Aksje Global A 1,10%
Landkreditt Aksje Global N 0,80%
Landkreditt Norden Utbytte A 1,30%
Landkreditt Norden Utbytte I 1,00%
Landkreditt Norden Utbytte N 1,00%
Landkreditt Utbytte A 1,30%
Landkreditt Utbytte I 1,00%
Landkreditt Utbytte N 1,00%
Landkreditt Høyrente 0,25%
Landkreditt Extra 0,60%

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.
Forvaltningshonoraret beregnes med basis i fondet daglige verdi og trekkes med 1/365-del av honoraret hver dag.

Eksemplene nedenfor er basert på at en andelseier er investert i fondet et helt år.

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Utbytte A og Landkreditt Norden Utbytte A:

100.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

1,30 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1300 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Extra:

250.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

0,60 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1500 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Høyrente:

250.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

0,25 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

625 kroner pr. år

 

Gjennomsnittlig årlig beholdning i Landkreditt Aksje Global A:

100.000 kroner

Forvaltningshonorar i prosent:

1,10 % pr. år

Forvaltningshonorar i kroner:

1100 kroner pr. år

Spareavtaler og individuell pensjonssparing (IPS)

I aksjefond belastes 0,15 prosent i tegningsprovisjon hvorav 0,075 prosent tilfaller fondet.

Forvaltningshonorar

Forvaltningshonoraret er uttrykt som en årlig kostnad som beregnes av fondets netto andelsverdi på daglig basis.

Landkreditt Bank er distributør av Landkredittfondene.
Landkreditt Bank mottar i egenskap av distributør en distribusjonsgodtgjørelse på inntil 0,30 prosent av forvaltningsvolumet som Landkreditt Bank forvalter.

Flyttekostnader

Ved flytting av andeler mellom aksjefond belastes et flyttegebyr på totalt 0,30 prosent, hvorav 0,075 prosent tilfaller hvert av fondene.

Ved flytting mellom rentefond og aksjefond belastes et flyttegebyr på totalt 0,15 prosent, hvorav 0,075 prosent tilfaller aksjefondet og ingen gebyr til rentefondet.

Ved flytting av andeler mellom rentefond belastes ingen flyttegebyrer.