Eksponering

I denne artikkelen løfter forvalteren frem noen enkeltselskaper i porteføljen til Landkreditt Norden Utbytte som viser imponerende verdiskapning, markedsandeler, volumer, og noen forhold som kanskje ikke er så kjent for alle.

I denne artikkelen løfter forvalteren frem noen enkeltselskaper i porteføljen til Landkreditt Norden Utbytte som viser imponerende verdiskapning, markedsandeler, volumer, og noen forhold som kanskje ikke er så kjent for alle.

Største innehav, og kanskje det mest fremgangsrike selskapet, er danske Novo Nordisk som har en markedsverdi på rundt 6,000 milliarder norske kroner. Dette er mer enn danskenes brutto nasjonalprodukt. Ikke bare er det Danmarks mest verdifulle selskap, det er blitt Europas mest verdifulle selskap også.

Enda mer imponerende er det at selskapet forventer å vokse betydelig de neste årene. Dessverre er det slik at altfor mange blir overvektige og dermed økes risikoen for å utvikle diabetes. I dette markedet er Novo Nordisk markedsleder sammen med amerikanske Eli Lilly. I tillegg har selskapet utviklet et nytt produkt innen fedme som har blitt så populært at selskapet enda ikke klarer å produsere nok til å dekke etterspørselen.

Konglomerat

Verdier har blitt bygget gjennom generasjoner i svenske Investor AB, som er kontrollert av Wallenbergfamilien. Noen av selskapene har vært eiet i mer enn 100 år, de fleste nå børsnotert. Eksempler er Skandinaviska Enskilda Banken, industriselskapet Atlas Copco og farmasiselskapet Astra Zeneca.

Senere er flere selskaper kjøpt opp og utviklet seg til store og verdifulle selskaper med en markedsverdi på over 600 milliarder svenske kroner for Investors eierandeler. Det er også bygget opp en portefølje av unoterte selskaper innen helsesektoren som nå er verdt mer enn 200 milliarder svenske kroner.

For 30 år siden var Investor med på å starte EQT som i dag må betegnes som et av verdens ledene selskap innen Private Equity. Dette er selskaper som kjøper opp andre selskaper for så å utvikle dem videre, og deretter selge dem. Verdien av EQT er nå over 400 milliarder svenske kroner.

Den lønnsomme servicen

Flere av selskapene i porteføljen har etablert sterke markedsposisjoner og høye markedsandeler. Denne type selskaper har gjerne også en stor andel vedlikehold og service av tidligere solgte produkter, altså tjenester med svært god lønnsomhet fordi det er begrenset konkurranse og lav kapitalbinding.

Finske Kone, som produserer heiser, har 600.000 kunder, installerer 750 enheter hver dag og har blant annet over 60 prosent markedsandel av heiser til nybygg i Kina.

Et annet selskap med lange historiske røtter er finske Valmet som lager store maskiner til treforedlingsindustrien. Her er det få konkurrenter og også mye inntekter fra vedlikehold og service av produktene.

Tjenester (og nå litt produkter)

Svenske Securitas, som tilbyr sikkerhetsbaserte løsninger og produkter, har imponerende 400.000 ansatte, hovedsakelig i Amerika og Europa. Selskapet ble delt i fire for noen år siden, men har nå kjøpt tilbake teknologidelen for å kunne selge helhetlige løsninger med både tjenester og utstyr innen sikkerhet.

For enda lenger tilbake ble også låsselskapet Assa Abloy skilt ut fra Securitas. Assa Abloy er i dag verdt over 300 milliarder svenske kroner, mye mer en Securitas.

Dagligvarer

Landkreditt Norden Utbytte er også investert i dagligvarer gjennom svenske Axfood, som har over 500 butikker med kjedenavn som lavpriskonseptet Willys og Hemköp. I tillegg eies Eurocash sammen med NorgesGruppen.

Et annet selskap i porteføljen er Kesko, som er #2 på dagligvarer bak S-Gruppen i Finland. I tillegg eier selskapet byggevarehus i hele Norden, i Norge heter det Byggmakker. Mindre kjent er det kanskje at selskapet har agenturet for Volkswagen og Audi i Finland. I tillegg eies en kjede av sportsbutikker i Finland.

Fellesnevnere

Artikkelen ville ha blitt svært lang hvis alle selskaper i porteføljen skulle omtales, så dette var bare et lite utvalg.

Felles for alle de 35 selskapene i Landkreditt Norden Utbytte er imidlertid at selskapene tjener penger, har positiv kontantstrøm, betaler utbytter, og har ambisjoner innen bærekraft.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.