Ny finansavtalelov for handel med verdipapirfond - standard kundeavtale

1. januar 2023 trådte ny finansavtalelov i kraft i Norge.

Loven styrker blant annet forbrukervernet og regulerer flere finanstjenester. Fra 1. juli 2023 gjelder loven også for handel med verdipapirfond, og det stilles krav til at vi inngår en kundeavtale etter finansavtalelovens bestemmelser med alle våre kunder.

  • Kundeavtalen synliggjør hvilke rettigheter og forpliktelser du har som kunde.
  • Kundeavtalen innebærer ingen endringer i våre verdipapirfond eller de tjenestene vi tilbyr.
  • Avtalene er likelydende for alle som kjøper fond fra oss
  • Du trenger ikke å foreta deg noe i forhold til verdipapirfondene du har kjøpt hos oss.

Her er noen av de viktigste punktene i avtalen for deg som fondskunde:

Ufravikelighet

Den nye loven har til hensikt å beskytte deg som forbruker, og er ufravikelig overfor forbrukere.

Kommunikasjon

Vi foretrekker å kommunisere elektronisk med deg som kunde. Dersom du ønsker å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon, kan du ta kontakt med oss.

Oppsigelse/heving

Vi  kan si opp avtalen med deg av saklig grunn. Eksempler på slike grunner er inntatt i kundeavtalen med vilkår.

Avvikling

Finansavtaleloven gir oss rett til å avvikle kundeforholdet eller sperre tjenesten for videre bruk dersom det er nødvendig for at vi som forvaltningsselskap skal kunne oppfylle plikter fastsatt i lov, forskrift eller pålegg fra offentlige myndigheter eller domstol. Du vil som kunde i så fall motta varsel om sperring.

Endringer i avtalen

Du kan akseptere endringer i kundeavtalen med forretningsvilkår ved å forholde deg passiv.

Standard kundeavtale med tilhørende alminnelige forretningsvilkår