Priser kontoer

Renteendring: Rentene på innskudd vil bli justert 17. august. Se nye rentesatser under prislisten.

Kontoer

Oppdatert: 23. mai 2022
Produkt Rente
Brukskonto Rente 0,10 %
BSU For deg under 34 år Rente 2,85 %
For deg over 34 år Rente 1,75 %
Depositumskonto Rente 0,00 %
Gårdssparing for unge For deg under 45 år Rente 3,60 %
For deg over 45 år Rente 1,75 %
Kapitalkonto Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 1,15 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,65 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,45 %
Kapitalkonto Medlem Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 1,20 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,70 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,45 %
Spare+ Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 1,30 %
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner Rente 1,10 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,60 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,40 %
Sparekonto Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Fra 100.000 kroner Rente 0,70 %
Sparekonto for barn Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Fra 100.000 kroner Rente 0,70 %
Vekstkonto Fra 100.000 kroner Rente 0,75 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %

  • Innskutt beløp gjelder fra første krone
  • Renten gjelder for hele innskuddet innenfor hver av beløpsgrensene
  • Renter på innskudd over 5 millioner prises individuelt
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig
  • Overtrekksrente 19 %
  • Vekstkonto og Kapitalkonto Medlem kan kun bestilles av medlemmer av Landkreditt SA eller Norges Bondelag

Nye rentesatser innskudd fra 17. august

  Nåværende rente Rente fra 17. august
Brukskonto 0,10 % 0,45 %
Vekstkonto f.o.m. 100.000 kroner 0,75 % 1,20 %
Vekstkonto under 100.000 kroner 0,50 % 0,95 %
Kapitalkonto f.o.m 500.000 kroner 1,20 % 1,65 %
Kapitalkonto f.o.m 100.000 kroner 0,70 % 1,15 %
Kapitalkonto under 100.000 kroner 0,45 % 0,90 %
Kapitalkonto Medlem f.o.m 500.000 kroner 1,20 % 1,65 %
Kapitalkonto Medlem f.o.m 100.000 kroner 0,70 % 1,15 %
Kapitalkonto Medlem under 100.000 kroner 0,45 % 0,90 %
Sparekonto f.o.m. 100.000 kroner 0,70 % 1,15 %
Sparekonto under 100.000 kroner 0,50 % 0,95 %
Sparekonto for barn f.o.m. 100.000 kroner 0,70 % 1,15 %
Sparekonto for barn under 100.000 kroner 0,50 % 0,95 %
Spare+ f.o.m 1.000.000 - 10.000.000 kroner 1,30 % 1,75 %
Spare+ f.o.m 500.000 - 1.000.000 1,10 % 1,55 %
Spare+ f.o.m 100.000 - 500.000 0,60 % 1,05 %
Spare+ under 100.000 0,40 % 0,85 %
BSU 2,85 % 3,30 %
BSU 34 1,75% 2,20%
GSU 3,60 % 4,05 %
GSU 45 1,75% 2,20%
Depositumskonto Uendret Uendret