Priser kontoer

Renteendring: Rentene på innskudd vil bli justert 14. juli. Se nye rentesatser under prislisten.

Kontoer

Oppdatert: 22. mai 2020
Produkt Rente
Brukskonto Rente 0,05 %
BSU Rente 3,00 %
Depositumskonto Rente 0,05 %
Gårdssparing for unge Rente 4,00 %
Kapitalkonto Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 1,20 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,70 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Kapitalkonto Medlem Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 1,25 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,75 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Spare+ Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 1,40 %
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner Rente 1,20 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,70 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Sparekonto Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Fra 100.000 kroner Rente 0,70 %
Sparekonto for barn Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Fra 100.000 kroner Rente 0,70 %
Vekstkonto Fra 100.000 kroner Rente 0,75 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %

  • Innskutt beløp gjelder fra første krone
  • Renten gjelder for hele innskuddet innenfor hver av beløpsgrensene
  • Renter på innskudd over 5 millioner prises individuelt
  • Kreditrenter kapitaliseres årlig
  • Overtrekksrente 19 %
  • Vekstkonto og Kapitalkonto Medlem kan kun bestilles av medlemmer av Landkreditt SA eller Norges Bondelag

Nye rentesatser innskudd fra 14. juli

  Nåværende rente Rente fra 14. juli
Brukskonto 0,05 % 0,00 %
Vekstkonto f.o.m. 100.000 kroner 0,75 % 0,40 %
Vekstkonto under 100.000 kroner 0,50 % 0,15 %
Kapitalkonto f.o.m 500.000 kroner 1,20 % 0,85 %
Kapitalkonto f.o.m 100.000 kroner 0,70 % 0,35 %
Kapitalkonto under 100.000 kroner 0,50 % 0,15 %
Kapitalkonto Medlem f.o.m 500.000 kroner 1,25 % 0,90 %
Kapitalkonto Medlem f.o.m 100.000 kroner 0,75 % 0,40 %
Kapitalkonto Medlem under 100.000 kroner 0,50 % 0,15 %
Sparekonto f.o.m. 100.000 kroner 0,75 % 0,40 %
Sparekonto under 100.000 kroner 0,50 % 0,15 %
Sparekonto for barn f.o.m. 100.000 kroner 0,70 % 0,35 %
Sparekonto for barn under 100.000 kroner 0,50 % 0,15 %
Spare+ f.o.m 1.000.000 - 10.000.000 kroner 1,40 % 1,05 %
Spare+ f.o.m 500.000 - 1.000.000 1,20 % 0,85 %
Spare+ f.o.m 100.000 - 500.000 0,70 % 0,35 %
Spare+ under 100.000 0,50 % 0,15 %
BSU 3,00 % 2,50 %
GSU 4,00 % 3,25 %
Depositumskonto 0,05 % 0,00 %