Priser kontoer

Kontoer

Oppdatert: 14. juli 2020
Produkt Rente
Brukskonto Rente 0,00 %
BSU For deg under 34 år Rente 2,50 %
For deg over 34 år Rente 1,40 %
Depositumskonto Rente 0,00 %
Gårdssparing for unge For deg under 45 år Rente 3,25 %
For deg over 45 år Rente 1,40 %
Kapitalkonto Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 0,85 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,35 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,15 %
Kapitalkonto Medlem Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 0,90 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,40 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,15 %
Spare+ Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 1,05 %
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner Rente 0,85 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 0,35 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,15 %
Sparekonto Inntil 100.000 kroner Rente 0,15 %
Fra 100.000 kroner Rente 0,35 %
Sparekonto for barn Inntil 100.000 kroner Rente 0,15 %
Fra 100.000 kroner Rente 0,35 %
Vekstkonto Fra 100.000 kroner Rente 0,40 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,15 %

  • Innskutt beløp gjelder fra første krone
  • Renten gjelder for hele innskuddet innenfor hver av beløpsgrensene
  • Renter på innskudd over 5 millioner prises individuelt
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig
  • Overtrekksrente 19 %
  • Vekstkonto og Kapitalkonto Medlem kan kun bestilles av medlemmer av Landkreditt SA eller Norges Bondelag