Priser kontoer

Renteendring: Rentene på innskudd vil bli justert fra 21. mai.

Kontoer

Oppdatert: 22. november 2019
Produkt Rente
Brukskonto Rente 0,10 %
BSU Rente 3,60 %
Depositumskonto Rente 0,05 %
Gårdssparing for unge Rente 4,50 %
Kapitalkonto Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 2,00 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 1,40 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Kapitalkonto Medlem Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 2,05 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 1,50 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,80 %
Sparekonto Fra 100.000 kroner Rente 1,40 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Sparekonto for barn Fra 100.000 kroner Rente 1,40 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,50 %
Vekstkonto Fra 100.000 kroner Rente 1,50 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,80 %

  • Innskutt beløp gjelder fra første krone
  • Renten gjelder for hele innskuddet innenfor hver av beløpsgrensene
  • Renter på innskudd over 5 millioner prises individuelt
  • Kreditrenter kapitaliseres årlig
  • Overtrekksrente 19 %
  • Vekstkonto og Kapitalkonto Medlem kan kun bestilles av medlemmer av Landkreditt SA eller Norges Bondelag