Priser kontoer

Renteendring: Rentene på Spare+ og Høyrentekonto medlem ble endret 15. november. Øvrige innskuddsrenter vil bli justert 27. desember. Se kommende rentesatser under prislisten. 

Kontoer

Oppdatert: 15. november 2022
Produkt Rente
Brukskonto Rente 1,00 %
BSU For deg under 34 år Rente 3,75 %
For deg over 34 år Rente 2,65 %
Depositumskonto Rente 0,70 %
Gårdssparing for unge For deg under 45 år Rente 4,50 %
For deg over 45 år Rente 2,65 %
Høyrentekonto Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 2,55 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 2,05 %
Inntil 100.000 kroner Rente 1,85 %
Høyrentekonto medlem Fra 500.000 - 5 millioner kroner Rente 2,90 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 2,40 %
Inntil 100.000 kroner Rente 2,15 %
Spare+ Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 2,90 %
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner Rente 2,70 %
Fra 100.000 - 500.000 kroner Rente 2,20 %
Inntil 100.000 kroner Rente 2,00 %
Sparekonto Inntil 100.000 kroner Rente 1,85 %
Fra 100.000 kroner Rente 2,05 %
Sparekonto for barn Inntil 100.000 kroner Rente 1,85 %
Fra 100.000 kroner Rente 2,05 %
Vekstkonto Fra 100.000 kroner Rente 2,10 %
Inntil 100.000 kroner Rente 1,85 %

  • Innskutt beløp gjelder fra første krone
  • Renten gjelder for hele innskuddet innenfor hver av beløpsgrensene
  • Renter på innskudd over 5 millioner prises individuelt
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig
  • Overtrekksrente 19 %
  • Vekstkonto og høyrentekonto medlem kan kun bestilles av medlemmer av Landkreditt SA eller Norges Bondelag

Nye rentesatser innskudd

  Nåværende rente Rente fra 27. desember
Brukskonto 1,00 % 1,00 %
Vekstkonto f.o.m. 100.000 kroner 2,10 % 2,35 %
Vekstkonto under 100.000 kroner 1,85 % 2,10 %
Høyrentekonto medlem f.o.m 500.000 kroner 2,90 % * 2,90 %
Høyrentekonto medlem f.o.m 100.000 kroner 2,40 % * 2,40 %
Høyrentekonto medlem under 100.000 kroner 2,15 % * 2,15 %
Høyrentekonto f.o.m 500.000 kroner 2,55 % 2,80 %
Høyrentekonto f.o.m 100.000 kroner 2,05 % 2,30%
Høyrentekonto under 100.000 kroner 1,85 % 2,10 %
Sparekonto f.o.m. 100.000 kroner 2,05 % 2,30 %
Sparekonto under 100.000 kroner 1,85 % 2,10 %
Sparekonto for barn f.o.m. 100.000 kroner 2,05 % 2,30 %
Sparekonto for barn under 100.000 kroner 1,85 % 2,10  %
Spare+ f.o.m 1.000.000 - 10.000.000 kroner 2,90 % * 2,90 %
Spare+ f.o.m 500.000 - 1.000.000 2,70 % * 2,70 %
Spare+ f.o.m 100.000 - 500.000 2,20 % * 2,20 %
Spare+ under 100.000 2,00 % * 2,00 %
BSU 3,75 % 4,00 %
BSU 34 2,65 % 2,90 %
GSU 4,50 % 4,75 %
GSU 45 2,65 % 2,90 %
Depositumskonto 0,70 % 0,95 %* Endret 15/11-22.