Priser - banktjenester for bedrifter

Banktjenester for bedrifter

Ekstra bruker

Gebyr Pris
Med- og uten filutveksling

Pr. bruker utover 1 bruker. Pr. mnd.

30,-
Etablering av kodebrikke

Pr. bruker

250,-

Endringer

Gebyr Pris
Endring av avtale fra 200,-
Opplåsning/erstatning av kodebrikke

Gjelder ikke når batterier går tomme

250,-

Filforsendelse

Gebyr Pris
Fil inn og ut av Nettbank Bedrift

Gjelder OCR, Egiro, direkte remittering, avtalegiro og autogiro.

4,-

Med filutveksling

Gebyr Pris
Etablering

Inkl. 1 bruker

1 000,-
Etablering inkl. CREMUL via Evry

Inkl. 1 bruker

2 000,-
Abonnement

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

300,-
Abonnement inkl. CREMUL via Evry

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

350,-
Overgang fra uten til med filutveksling 1 000,-

Tilknyttede datterselskap

Gebyr Pris
Tilknytningsavgift datterselskap 500,-
Tilknyttet datteravtale

Pr. mnd.

50,-

Tjenester

Gebyr Pris
Andre gangs utsendelse av rekommandert sending

Pr. forsendelse

300,-
Avslutning av konto

Pr. konto

100,-
Avslutning av kundeforhold 250,-
Bank innhenter firmaattest for signatur/prokura 150,-
Bankremisse/sjekk, heving/godskrift av konto 20,-
Bankremisse/sjekk, utstedelse 200,-
Bekreftelse på kundeforhold, engelsk 100,-
Bekreftelse på kundeforhold, norsk 50,-
Betaling til annen bank

Pr. transaksjon

100,-
Betaling til utlandet, hastebetaling (0-2 bankdager) 400,-
Betaling til utlandet, vanlig (2-8 bankdager) 200,-
Depositumskonto - etablering med eSignering (BankID)

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

1 000,-
Depositumskonto - etablering med PASS

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

1 500,-
Giro avvist i Nets pga. manglende dekning 100,-
Innbetaling fra utlandet, beløp over kroner 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta 100,-
Innbetaling fra utlandet, beløp under kroner 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

50,-
Kopi av avtaler/kontoutskrift/bilag

Pr. utskrift

50,-
Omnummerering ved bytte av konto

Pr. oppdragskonto

500,-
Opprettelse av selskap under stiftelse 2 000,-
Overføring mellom egne kontoer 50,-
Purregebyr 63,-
Purremelding

Porto og ekspederingskostnader når purregebyr sendes pr. post.

20,-
Revisjonsoppgave

Pr. oppgave

1 500,-
Revisjonsrapport utvidet 500,-
Skifte av disponent på konto for selskap, lag og forening 250,-
Sperring av beløp på konto/ikke-juridisk garanti, behandlingsgebyr 250,-
Utbetalingsanvisning, heving/godskrift av konto

Pr. transaksjon

20,-
Valutasjekk inn på konto 200,-

Uten filutveksling

Gebyr Pris
Etablering

Inkl. 1 bruker

0,-
Abonnement

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

200,-

Betalingsterminal

Mellom Landkreditt Bank og brukersted

Gebyr Pris
Pris per transaksjon 0,12

Mellom BankAxept og brukersted

Gebyr Pris
Abonnement, per måned 150,-
Pris per transaksjon 0,24
Registrering av ny avtale 990,-


For øvrige priser fra BankAxept, se bankaxept.no.

Pris for leie eller kjøp av betalingsterminal kommer i tillegg til oppgjørsbehandling.

Det er leverandør av betalingsterminalen som setter leie/kjøpsprisene.

Innbetalingstjenester

Autogiro (via Nets)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

75,-
Autogiro innbetaling med melding 8,-
Autogiro innbetaling uten melding 2,50
Betalingspåminnelse ved manglende dekning på konto 15,-
Endre/slette beløp på innsendte ikke bokførte oppdrag 750,-
Endring av fullmakter 300,-
Endring av ikke avregnede transaksjoner iht. korreksjonsskjema

Pr. transaksjon

130,-
Kopibestilling av innbetalingsoversikt

Pr. konto

650,-
Manuell registrering av fullmakter 300,-
Registrering/endring av avtale 300,-
Testkostnad ved etablering og endring 1 600,-

Avtalegiro (via Nets)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

75,-
Bytte av KID-referanse 1 600,-
Elektronisk signering

Pr. signering/avtaleinngåelse

3,-
Elektronisk signering, etablering/endring 500,-
Innbetaling ved varsel fra betalingsmottaker eller bank

Pr. innbetaling

1,50
Oversikt over faste betalingsoppdrag, mottakeravtale 1 600,-
Registrering/endring av avtaler 300,-
Testkostnad ved etablering og endring 1 600,-

eFaktura B2B (Business to Business)

Gebyr Pris
Fakturautsteder på fil - Abonnement

Pr. måned

200,-
Fakturautsteder på fil - Etablering 5 000,-
Fakturautsteder på fil - Transaksjonspris

Pr. faktura

3,-
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Arkiv for utsteder - 10 års lagring

Pr. faktura

1,-
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Nytt format 23 000,-
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Utgående faktura print, i tillegg til enhetspris utgående

Eks. porto

2,50
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Vedlegg eFaktura

Pr. vedlegg

0,50

eFaktura B2C (Business to Customer)

Gebyr Pris
Abonnement

Pr. måned

70,-
Bytte av eFaktura referanse

Pr. avtale

1 400,-
eFaktura B2C betalingskrav med bankens fakturahotell

Pr. faktura

4,50
eFaktura B2C betalingskrav med eksternt fakturahotell

Pr. faktura

3,50
Etablering - Tilknytningsavgift 8 000,-
Fakturamal kundetilpasset 6 000,-
Fakturamal standard 2 000,-
Fil hentes ut fra Nettbank Bedrift 4,-
Fil sendes inn til Nettbank Bedrift 4,-

Egiro (Cremul)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

75,-
Registrering/endring av avtale 300,-
Testkostnad ved etablering og endring 1 600,-
Transaksjonsavgift, med KID

Pr. transaksjon

1,50
Transaksjonsavgift, uten KID/med melding

Pr. transaksjon

2,-
Underspesifikasjon med KID kreditnota

Pr. transaksjon

2,-
Underspesifikasjon med strukturell info

Pr. transaksjon

2,-

OCR Avtale (via Nets)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

75,-
Etablering av OCR giro avtale, test uten giro 750,-
Registrering av OCR avtale av ERP leverandør
150,-
Registrering/endring av avtale 300,-
Testkostnad ved etablering og endring 1 600,-
Transaksjonsliste (inneholder alle OCR innbetalinger, pr. oppgjørsdato, til en betalingsmottaker)

Pr. liste - Pr. konto

70,-
Transaksjonspris

Pr. transaksjon

1,50

Utbetalingstjenester

Autogiro (via Nets)

Gebyr Pris
Autogiro betalerbank - transaksjon med melding 2,-
Autogiro betalerbank - transaksjon med melding betalt av betalingsmottaker 2,-
Autogiro betalerbank - transaksjon uten melding 2,-
Autogiro betalerbank - transaksjon uten melding betalt av betalingsmottaker 2,-

Avtalegiro (via Nets)

Gebyr Pris
Betaling av AvtaleGiro

Pr. transaksjon

2,-

Direkte Remittering (via Nets)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

200,-
Bank overstyrer dekningskontroll 750,-
Endring av forfallsdato på et helt oppdrag etter avtale med betaler

Pr. oppdrag

750,-
Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner

Pr. transaksjon

120,-
Etablering test/endring 3 000,-
Kopibestilling av innbetalingsoversikt

Pr. konto

750,-
Midlertidig sperring eller stopp av oppdrag for avregning

Pr. oppdrag

750,-
Oppdrag avvist i dekningskontroll, og betaler ønsker å utføre ny dekningskontroll

Pr. oppdrag

750,-
Registrering/endring av avtale 300,-
Reåpning av avtale 1 600,-
Slette ikke avregnet oppdrag etter avtale med betaler 750,-
Transaksjon - Betaling med KID og underspesifikasjon

Pr. transaksjon

8,-
Transaksjon - Betaling med KID

Pr. transaksjon

3,-
Transaksjon - Betaling med melding

Pr. transaksjon

8,-
Transaksjon - Betaling uten melding

Pr. transaksjon

4,-
Transaksjon - Lønnsoverførsel

Pr. transaksjon

4,-
Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto)

Pr. transaksjon

100,-

eFaktura B2B (Business to Business)

Gebyr Pris
Fakturamottaker på fil - Abonnement

Pr. mnd.

200,-
Fakturamottaker på fil - Betaling av faktura

Pr. faktura/transaksjon

3,-
Fakturamottaker på fil - Etablering 5 000,-
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Arkiv for mottaker, pr. faktura - 10 års lagring 1,-
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Pris for nytt format

Pr. format

23 000,-
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning - abonnement

Månedspris pr. avtale

100,-
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning - etablering 0,-
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning

Pr. faktura eks. porto

11,-

Utbetalinger via Nettbank Bedrift

Gebyr Pris
Betaling med KID

Pr. transaksjon

1,50
Betaling med melding

Pr. transaksjon

4,-
Betaling med strukturert informasjon

Pr. transaksjon

2,-
Haste utenlandsbetaling (SWIFT)

Pr. transaksjon

300,-
Kontoregulering 0,-
Lønnsoverførsel

Pr. transaksjon

1,50
Ordinær utenlandsbetaling (SWIFT)

Pr. transaksjon

100,-
Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto)

Pr. transaksjon

100,-