Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Banktjenester for bedrifter

Nettbank Bedrift

Sist oppdatert 1. januar 2016.
Gebyr Pris Merknad
Ekstra bruker Med- og uten filutveksling 25,00

Pr. bruker utover 1 bruker

Etablering av kodebrikke 250,00

Pr. bruker

Endringer Endring av avtale Fra 200,00
Opplåsning/erstatning av kodebrikke 250,00

Gjelder ikke når batterier går tomme

Filforsendelse Fil inn og ut av Nettbank Bedrift 3,00

Gjelder OCR, Egiro, direkte remitering, avtalegiro og autogiro.

Med filutveksling Etablering 2 000,00

Inkl. 1 bruker

Etablering inkl. CREMUL via Evry 3 000,00

Inkl. 1 bruker

Abonnement 300,00

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

Abonnement inkl. CREMUL via Evry 350,00

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

Overgang fra uten til med filutveksling 1 000,00
Tilknyttede datterselskap Tilknytningsavgift datterselskap 500,00
Tilknyttet datteravtale 50,00

Pr. mnd.

Tjenester Andre gangs utsendelse av rekommandert sending 300,00

Pr. forsendelse

Avslutning av konto 100,00

Pr. konto

Avslutning av kundeforhold 250,00
Bank innhenter firmaattest for signatur/prokura 150,00
Bankremisse/sjekk, heving/godskrift av konto 20,00
Bankremisse/sjekk, utstedelse 200,00
Bekreftelse på kundeforhold, engelsk 100,00
Bekreftelse på kundeforhold, norsk 50,00
Betaling til annen bank 100,00

Pr. transaksjon

Betaling til utlandet, hastebetaling (0-2 bankdager) 400,00
Betaling til utlandet, vanlig (2-8 bankdager) 200,00
Depositumskonto, etablering 1 000,00

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

Giro avvist i Nets pga. manglende dekning 100,00
Innbetaling fra utlandet, beløp over kroner 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta 100,00
Innbetaling fra utlandet, beløp under kroner 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta 50,00

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

Kopi av avtaler/kontoutskrift/bilag 50,00

Pr. utskrift

Omnummerering ved bytte av konto 500,00

Pr. oppdragskonto

Opprettelse av selskap under stiftelse 2 000,00
Overføring mellom egne kontoer 50,00
Purregebyr 63,00
Purremelding 20,00

Porto og ekspederingskostnader når purregebyr sendes pr. post.

Revisjonsoppgave 1 500,00

Pr. oppgave

Revisjonsrapport utvidet 500,00
Skifte av disponent på konto for selskap, lag og forening 250,00
Sperring av beløp på konto/ikke-juridisk garanti, behandlingsgebyr 250,00
Utbetalingsanvisning, heving/godskrift av konto 20,00

Pr. transaksjon

Valutasjekk inn på konto 200,00
Uten filutveksling Etablering 1 000,00

Inkl. 1 bruker

Abonnement 150,00

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

Betalingsterminal

Gebyr Pris Merknad
Registrering/endring Registrering brukersted 750,00
Brukerstedsabonnement 150,00

Pr. brukersted/mnd.

Endring brukersted 250,00
Bankbytte 250,00
Transaksjoner Transaksjonsliste, kopi bestilt hos banken 50,00
Transaksjonspris 0,20

Pr. transaksjon

Tvangsavstemming betalingsterminal brukersted 450,00

Alle priser er oppgitt eks. MVA. Pris for leie eller kjøp av betalingsterminal kommer i tillegg til oppgjørsbehandling.

Det er leverandør av betalingsterminalen som setter leie/kjøpsprisene.

Innbetalingstjenester

Gebyr Pris Merknad
Autogiro (via Nets) Abonnementsavgift 70,00

Pr. mnd.

Autogiro innbetaling med melding 8,00
Autogiro innbetaling uten melding 2,50
Betalingspåminnelse ved manglende dekning på konto 15,00
Endre/slette beløp på innsendte ikke bokførte oppdrag 750,00
Endring av fullmakter 250,00
Endring av ikke avregnede transaksjoner iht. korreksjonsskjema 130,00

Pr. transaksjon

Kopibestilling av innbetalingsoversikt 650,00

Pr. konto

Manuell registrering av fullmakter 250,00
Registrering/endring av avtale 300,00
Testkostnad ved etablering og endring 1 400,00
Avtalegiro (via Nets) Abonnementsavgift 70,00

Pr. mnd.

Bytte av KID-referanse 1 600,00
Elektronisk signering 3,00

Pr. signering/avtaleinngåelse

Elektronisk signering, etablering/endring 500,00
Endring av fullmakter 250,00
Innbetaling ved varsel fra betalingsmottaker eller bank 1,50

Pr. innbetaling

Oversikt over faste betalingsoppdrag, mottakeravtale 1 600,00
Registrering/endring av avtaler 300,00
Sletting av betalingskrav (betalingsoppdrag) før forfall 10,00
Testkostnad ved etablering og endring 1 400,00
eFaktura B2B (Business to Business) Fakturautsteder på fil - Abonnement 200,00

Pr. måned

Fakturautsteder på fil - Etablering 5 000,00
Fakturautsteder på fil - Transaksjonspris 3,00

Pr. faktura

Tilleggstjenester for fakturautsteder - Arkiv for utsteder - 10 års lagring 1,00

Pr. faktura

Tilleggstjenester for fakturautsteder - Nytt format 23 000,00
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Utgående faktura print, i tillegg til enhetspris utgående 2,50

Eks. porto

Tilleggstjenester for fakturautsteder - Vedlegg eFaktura 0,50

Pr. vedlegg

eFaktura B2C (Business to Customer) Abonnement 70,00

Pr. måned

Bytte av eFaktura referanse 1 400,00

Pr. avtale

eFaktura B2C betalingskrav med bankens fakturahotell 4,50

Pr. faktura

eFaktura B2C betalingskrav med eksternt fakturahotell 3,50

Pr. faktura

Etablering - Tilknytningsavgift 8 000,00
Fakturamal kundetilpasset 6 000,00
Fakturamal standard 2 000,00
Fil hentes ut fra Nettbank Bedrift 4,00
Fil sendes inn til Nettbank Bedrift 4,00
Egiro (Cremul) Abonnementsavgift 70,00

Pr. mnd.

Registrering/endring av avtale 300,00
Testkostnad ved etablering og endring 1 400,00
Transaksjonsavgift, med KID 1,50

Pr. transaksjon

Transaksjonsavgift, uten KID/med melding 2,00

Pr. transaksjon

Underspesifikasjon med KID kreditnota 2,00

Pr. transaksjon

Underspesifikasjon med strukturell info 2,00

Pr. transaksjon

OCR Avtale (via Nets) Abonnementsavgift 70,00

Pr. mnd.

Etablering av OCR giro avtale, test uten giro 750,00
Registrering/endring av avtale 300,00
Testkostnad ved etablering og endring 1 400,00
Transaksjonsliste (inneholder alle OCR innbetalinger, pr. oppgjørsdato, til en betalingsmottaker) 70,00

Pr. liste - Pr. konto

Transaksjonspris 1,50

Pr. transaksjon

Utbetalingstjenester

Gebyr Pris Merknad
Autogiro (via Nets) Autogiro betalerbank - transaksjon med melding 2,00
Autogiro betalerbank - transaksjon med melding betalt av betalingsmottaker 2,00
Autogiro betalerbank - transaksjon uten melding 2,00
Autogiro betalerbank - transaksjon uten melding betalt av betalingsmottaker 2,00
Avtalegiro (via Nets) Betaling av AvtaleGiro 2,00

Pr. transaksjon

Direkte Remittering (via Nets) Abonnementsavgift 200,00

Pr. mnd.

Bank overstyrer dekningskontroll 750,00
Endring av forfallsdato på et helt oppdrag etter avtale med betaler 750,00

Pr. oppdrag

Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner 120,00

Pr. transaksjon

Etablering test/endring 3 000,00
Kopibestilling av innbetalingsoversikt 750,00

Pr. konto

Midlertidig sperring eller stopp av oppdrag for avregning 750,00

Pr. oppdrag

Oppdrag avvist i dekningskontroll, og betaler ønsker å utføre ny dekningskontroll 750,00

Pr. oppdrag

Registrering/endring av avtale 300,00
Reåpning av avtale 1 600,00
Slette ikke avregnet oppdrag etter avtale med betaler 750,00
Transaksjon - Betaling med KID og underspesifikasjon 8,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Avdrag 4,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Betaling med KID 3,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Betaling med melding 8,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Betaling uten melding 4,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Landbruk 4,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Lønnsoverførsel 4,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Pensjon 4,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Renter 4,00

Pr. transaksjon

Transaksjon - Utbytte 4,00

Pr. transaksjon

Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto) 100,00

Pr. transaksjon

eFaktura B2B (Business to Business) Fakturamottaker på fil - Abonnement 200,00

Pr. mnd.

Fakturamottaker på fil - Betaling av faktura 3,00

Pr. faktura/transaksjon

Fakturamottaker på fil - Etablering 5 000,00
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Arkiv for mottaker, pr. faktura - 10 års lagring 1,00
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Pris for nytt format 23 000,00

Pr. format

Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning - abonnement 100,00

Månedspris pr. avtale

Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning - etablering 0
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning 11,00

Pr. faktura eks. porto

Utbetalinger via Nettbank Bedrift Betaling med KID 1,00

Pr. transaksjon

Betaling med melding 4,00

Pr. transaksjon

Betaling med strukturert informasjon 2,00

Pr. transaksjon

Haste utenlandsbetaling (SWIFT) 300,00

Pr. transaksjon

Kontoregulering 0
Lønnsoverførsel 1,50

Pr. transaksjon

Ordinær utenlandsbetaling (SWIFT) 100,00

Pr. transaksjon

Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto) 100,00

Pr. transaksjon