Priser - banktjenester for bedrifter

Banktjenester for bedrifter

Ekstra bruker

Gebyr Pris
Med- og uten filutveksling

Pr. bruker utover 1 bruker. Pr. mnd.

30,–
Innmeldingsavgift

Pr. bruker

250,–

Endringer

Gebyr Pris
Endring av avtale fra 200,–
Opplåsning/erstatning av kodebrikke

Gjelder ikke når batterier går tomme

250,–

Filforsendelse

Gebyr Pris
Fil inn og ut av Nettbank Bedrift

Gjelder OCR, Egiro, direkte remittering, avtalegiro og autogiro.

4,–

Med filutveksling

Gebyr Pris
Etablering

Inkl. 1 bruker

1 000,–
Etablering inkl. CREMUL via Evry

Inkl. 1 bruker

2 000,–
Abonnement

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

300,–
Abonnement inkl. CREMUL via Evry

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

350,–
Overgang fra uten til med filutveksling 1 000,–

Tilknyttede datterselskap

Gebyr Pris
Tilknytningsavgift datterselskap 500,–
Tilknyttet datteravtale

Pr. mnd.

50,–

Tjenester

Gebyr Pris
Andre gangs utsendelse av rekommandert sending

Pr. forsendelse

300,–
Avslutning av konto

Pr. konto

100,–
Avslutning av kundeforhold 250,–
Bank innhenter firmaattest for signatur/prokura 150,–
Bankremisse/sjekk, heving/godskrift av konto 20,–
Bankremisse/sjekk, utstedelse 200,–
Bekreftelse på kundeforhold, engelsk 100,–
Bekreftelse på kundeforhold, norsk 50,–
Betaling til annen bank

Pr. transaksjon

100,–
Betaling til utlandet 200,–
Depositumskonto - etablering med eSignering (BankID)

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

1 000,–
Depositumskonto - etablering med PASS

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

1 500,–
Giro avvist i Nets pga. manglende dekning 100,–
Innbetaling fra utlandet, beløp over kroner 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta 100,–
Innbetaling fra utlandet, beløp under kroner 5.000,- eller motverdi i utenlandsk valuta

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

50,–
Kopi av avtaler/kontoutskrift/bilag

Pr. utskrift

50,–
Omnummerering ved bytte av konto

Pr. oppdragskonto

500,–
Opprettelse av selskap under stiftelse 2 000,–
Overføring mellom egne kontoer 50,–
Purregebyr 63,–
Purremelding

Porto og ekspederingskostnader når purregebyr sendes pr. post.

20,–
Revisjonsoppgave

Pr. oppgave

1 500,–
Revisjonsrapport utvidet 500,–
Skifte av disponent på konto for selskap, lag og forening 250,–
Sperring av beløp på konto/ikke-juridisk garanti, behandlingsgebyr 250,–
Utbetalingsanvisning, heving/godskrift av konto

Pr. transaksjon

20,–
Valutasjekk inn på konto 200,–

Uten filutveksling

Gebyr Pris
Etablering

Inkl. 1 bruker

0,–
Abonnement

Pr. mnd.

Inkl. 1 bruker

200,–

Betalingsterminal

Mellom Landkreditt Bank og brukersted

Gebyr Pris
Pris per transaksjon 0,12

Mellom BankAxept og brukersted

Gebyr Pris
Abonnement, per måned 150,–
Pris per transaksjon

Det vil i tillegg påløpe en volumpris basert på omsetningsbeløp per måned. Se priser på BankAxept.no

0,10


For øvrige priser fra BankAxept, se bankaxept.no.

Pris for leie eller kjøp av betalingsterminal kommer i tillegg til oppgjørsbehandling.

Det er leverandør av betalingsterminalen som setter leie/kjøpsprisene.

Innbetalingstjenester

Autogiro (via Nets)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

75,–
Autogiro innbetaling med melding 8,–
Autogiro innbetaling uten melding 2,50
Betalingspåminnelse ved manglende dekning på konto 15,–
Endre/slette beløp på innsendte ikke bokførte oppdrag 750,–
Endring av fullmakter 300,–
Endring av ikke avregnede transaksjoner iht. korreksjonsskjema

Pr. transaksjon

130,–
Kopibestilling av innbetalingsoversikt

Pr. konto

650,–
Manuell registrering av fullmakter 300,–
Registrering/endring av avtale 300,–
Testkostnad ved etablering og endring 1 600,–

Avtalegiro (via Nets)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

75,–
Bytte av KID-referanse 1 600,–
Elektronisk signering

Pr. signering/avtaleinngåelse

3,–
Elektronisk signering, etablering/endring 500,–
Innbetaling ved varsel fra betalingsmottaker eller bank

Pr. innbetaling

1,50
Oversikt over faste betalingsoppdrag, mottakeravtale 1 600,–
Registrering/endring av avtaler 300,–
Testkostnad ved etablering og endring 1 600,–

eFaktura B2B (Business to Business)

Gebyr Pris
Fakturautsteder på fil - Abonnement

Pr. måned

200,–
Fakturautsteder på fil - Etablering 5 000,–
Fakturautsteder på fil - Transaksjonspris

Pr. faktura

3,–
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Arkiv for utsteder - 10 års lagring

Pr. faktura

1,–
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Nytt format 23 000,–
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Utgående faktura print, i tillegg til enhetspris utgående

Eks. porto

2,50
Tilleggstjenester for fakturautsteder - Vedlegg eFaktura

Pr. vedlegg

0,50

eFaktura B2C (Business to Customer)

Gebyr Pris
Abonnement

Pr. måned

75,–
Bytte av eFaktura referanse

Pr. avtale

1 400,–
eFaktura B2C betalingskrav med bankens fakturahotell

Pr. faktura

4,50
eFaktura B2C betalingskrav med eksternt fakturahotell

Pr. faktura

3,50
Etablering - Tilknytningsavgift 8 000,–
Fakturamal kundetilpasset 6 000,–
Fakturamal standard 2 000,–
Fil hentes ut fra Nettbank Bedrift 4,–
Fil sendes inn til Nettbank Bedrift 4,–

Egiro (Cremul)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

75,–
Registrering/endring av avtale 300,–
Testkostnad ved etablering og endring 1 600,–
Transaksjonsavgift, med KID

Pr. transaksjon

1,50
Transaksjonsavgift, uten KID/med melding

Pr. transaksjon

2,–
Underspesifikasjon med KID kreditnota

Pr. transaksjon

2,–
Underspesifikasjon med strukturell info

Pr. transaksjon

2,–

OCR Avtale (via Nets)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

75,–
Etablering av OCR giro avtale, test uten giro 750,–
Registrering av OCR avtale av ERP leverandør
150,–
Registrering/endring av avtale 300,–
Testkostnad ved etablering og endring 1 600,–
Transaksjonsliste (inneholder alle OCR innbetalinger, pr. oppgjørsdato, til en betalingsmottaker)

Pr. liste - Pr. konto

70,–
Transaksjonspris

Pr. transaksjon

1,50

Utbetalingstjenester

Autogiro (via Nets)

Gebyr Pris
Autogiro betalerbank - transaksjon med melding 2,–
Autogiro betalerbank - transaksjon med melding betalt av betalingsmottaker 2,–
Autogiro betalerbank - transaksjon uten melding 2,–
Autogiro betalerbank - transaksjon uten melding betalt av betalingsmottaker 2,–

Avtalegiro (via Nets)

Gebyr Pris
Betaling av AvtaleGiro

Pr. transaksjon

2,–

Direkte Remittering (via Nets)

Gebyr Pris
Abonnementsavgift

Pr. mnd.

200,–
Bank overstyrer dekningskontroll 750,–
Endring av forfallsdato på et helt oppdrag etter avtale med betaler

Pr. oppdrag

750,–
Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner

Pr. transaksjon

120,–
Etablering test/endring 3 000,–
Kopibestilling av innbetalingsoversikt

Pr. konto

750,–
Midlertidig sperring eller stopp av oppdrag for avregning

Pr. oppdrag

750,–
Oppdrag avvist i dekningskontroll, og betaler ønsker å utføre ny dekningskontroll

Pr. oppdrag

750,–
Registrering/endring av avtale 300,–
Reåpning av avtale 1 600,–
Slette ikke avregnet oppdrag etter avtale med betaler 750,–
Transaksjon - Betaling med KID og underspesifikasjon

Pr. transaksjon

8,–
Transaksjon - Betaling med KID

Pr. transaksjon

3,–
Transaksjon - Betaling med melding

Pr. transaksjon

8,–
Transaksjon - Betaling uten melding

Pr. transaksjon

4,–
Transaksjon - Lønnsoverførsel

Pr. transaksjon

4,–
Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto)

Pr. transaksjon

100,–

eFaktura B2B (Business to Business)

Gebyr Pris
Fakturamottaker på fil - Abonnement

Pr. mnd.

200,–
Fakturamottaker på fil - Betaling av faktura

Pr. faktura/transaksjon

3,–
Fakturamottaker på fil - Etablering 5 000,–
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Arkiv for mottaker, pr. faktura - 10 års lagring 1,–
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Pris for nytt format

Pr. format

23 000,–
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning - abonnement

Månedspris pr. avtale

100,–
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning - etablering 0,–
Tilleggstjenester for fakturamottaker - Skanning

Pr. faktura eks. porto

11,–

Utbetalinger via Nettbank Bedrift

Gebyr Pris
Betaling med KID

Pr. transaksjon

1,50
Betaling med melding

Pr. transaksjon

4,–
Betaling med strukturert informasjon

Pr. transaksjon

2,–
Haste utenlandsbetaling (SWIFT)

Pr. transaksjon

60,–
Kontoregulering 0,–
Lønnsoverførsel

Pr. transaksjon

1,50
Ordinær utenlandsbetaling (SWIFT)

Pr. transaksjon

60,–
Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto)

Pr. transaksjon

100,–