Hopp direkte til innhold

Priser - lån til landbruk

Lån til landbruk

Produkt Nominell rente Effektiv rente
Generasjonsskiftelån Nominell rente fra 2,90 % Effektiv rente fra 2,94 %
Gårdskreditt Over 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 3,20 % Effektiv rente fra 3,30 %
Inntil 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 3,55 % Effektiv rente fra 3,71 %
Landbrukslån Over 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 3,20 % Effektiv rente fra 3,25 %
Inntil 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 3,55 % Effektiv rente fra 3,61 %
Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Nominell rente fra 4,25 % Effektiv rente fra 4,28 %
Driftskreditt for landbruket Innskuddsrente Nominell rente 0,10 % Effektiv rente 0,10 %
Kredittrente Nominell rente 3,65 % Effektiv rente 3,71 %
Overtrekk Nominell rente 19,00 %
Lån med pant i driftsmidler Nominell rente fra 5,55 % Effektiv rente fra 5,78 %
Byggelån For landbruket. Pris etter avtale
Fastrentelån Innenfor 60 %. Pris på forespørsel

  • Priser som er nevnt ovenfor på landbrukslån forutsetter hovedbankforbindelse.
  • Hovedbankforbindelse forutsetter nettbank, driftskreditt- og/eller brukskonto med kort og trekk til lån ved terminforfall.

Omkostninger for landbrukslån

Depotgebyr

Gebyr Pris
Frafall eller endring av pant fra 1 000,-
Nyetablering av sikkerhet i landbrukseiendom fra 1 000,-
Nyetablering av sikkerhet i øvrige lån fra 1 000,-

Endringsgebyr

Gebyr Pris
Endring av lån fra flytende rente til fast rente fra 1 000,-
Endring av sikkerhet

Gjelder lån og kreditt

fra 1 000,-
Henstand, avdragsfrihet, manuelle endringer fra 250,-

Etableringsgebyr

Gebyr Pris
Byggelån fra 2 500,-
Driftskreditt fra 0,-
Kortsiktig lån og mellomfinansiering fra 2 500,-
Lån med pant i bolig fra 0,-
Lån med pant i landbrukseiendom fra 0,-
Opplåning fra 1 000,-
Øvrige lån fra 500,-

Pantefrafall og prioritetsvikelse

Gebyr Pris
fra 1 000,-

Statlig gebyr

Gebyr Pris
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret 1 516,-
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler 525,-
Tinglysning av en panterett (Ved generasjonsskiftelån dekkes dette av banken) 525,-
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank

Panterett mindre eller lik med panterett som innfris.

200,-

Termingebyr

Gebyr Pris
Lån med pant i landbrukseiendom (belastning av konto uten oppgave) 0,-
Lån med pant i landbrukseiendom (betaling med giro) 50,-
Lån uten sikkerhet 30,-
Lån uten sikkerhet (med giro) 50,-

Tilleggskreditter

Gebyr Pris
Endring fra 1 000,-
Etablering fra 1 000,-
Provisjon på tilleggsbevilgning driftskreditt

Provisjon beregnes kvartalsvis på innvilget tilleggsramme.

0,50%

Øvrige kreditter

Gebyr Pris
Øvrige kreditter 500,-