Priser - lån til landbruk

Omkostninger for landbrukslån

Depotgebyr

Gebyr Pris
Frafall eller endring av pant fra 1 000,–
Nyetablering av sikkerhet i landbrukseiendom fra 1 000,–
Nyetablering av sikkerhet i øvrige lån fra 1 000,–

Endringsgebyr

Gebyr Pris
Endring av lån fra flytende rente til fast rente fra 1 000,–
Endring av sikkerhet

Gjelder lån og kreditt

fra 1 000,–
Traktorlån, endring 500,–

Etableringsgebyr

Gebyr Pris
Byggekreditt fra 2 500,–
Driftskreditt fra 0,–
Kortsiktig lån og mellomfinansiering fra 2 500,–
Lån med pant i bolig fra 0,–
Lån med pant i landbrukseiendom fra 0,–
Opplåning fra 1 000,–
Traktorlån 2 500,–
Øvrige lån fra 500,–

Øvrige kreditter

Gebyr Pris
Øvrige kreditter 500,–

Pantefrafall og prioritetsvikelse

Gebyr Pris
fra 1 000,–

Statlig gebyr

Gebyr Pris
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (eTinglysning) 1 051,–
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (papir) 1 516,–
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler 525,–
Tinglysning av en panterett 525,–
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank

Panterett mindre eller lik med panterett som innfris.

200,–

Termingebyr

Gebyr Pris
Lån med pant i landbrukseiendom (belastning av konto uten oppgave) 0,–
Lån med pant i landbrukseiendom (betaling med giro) 75,–
Lån uten sikkerhet 30,–
Lån uten sikkerhet (med giro) 50,–
Traktorlån - direkte trekk 50,–

Tilleggskreditter

Gebyr Pris
Endring fra 1 000,–
Etablering fra 1 000,–
Provisjon på tilleggsbevilgning driftskreditt

Provisjon beregnes kvartalsvis på innvilget tilleggsramme.

0,50 %