Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Lån til landbruk

Lån for landbrukskunder

Sist oppdatert 7. oktober 2015
Produkt     Nominell rente Effektiv rente
Generasjonsskiftelån
Fra 2,65 % Fra 2,69 %
Gårdskreditt
F.o.m. 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Fra 2,95 % Fra 3,03 %
Under 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Fra 3,30 % Fra 3,44 %
Landbrukslån
Landbrukslån f.o.m. 1 million innenfor 60 % Fra 2,95 % Fra 2,99 %
Landbrukslån under 1 million innenfor 60 % Fra 3,30 % Fra 3,36 %
Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Fra 4,20 % Fra 4,29 %
Driftskreditt for landbruket
Innskuddsrente 0,10 % 0,10 %
Kredittrente 3,40 % 3,44 %
Overtrekk 19,00 %
Lån med pant i driftsmidler
Fra 5,30 % Fra 5,57 %
Byggelån
For landbruket. Pris etter avtale
Fastrentelån
Innenfor 60 %. Pris på forespørsel

  • Priser som er nevnt ovenfor på landbrukslån forutsetter hovedbankforbindelse.
  • Hovedbankforbindelse forutsetter nettbank, driftskreditt- og/eller brukskonto med kort og trekk til lån ved terminforfall.

Omkostninger for landbrukslån

Gebyr Pris Merknad
Depotgebyr Frafall eller endring av pant Fra 1 000,00
Nyetablering av sikkerhet i landbrukseiendom Fra 1 000,00
Nyetablering av sikkerhet i øvrige lån Fra 1 000,00
Endringsgebyr Endring av lån fra flytende rente til fast rente Fra 1 000,00
Endring av sikkerhet Fra 1 000,00

Gjelder lån og kreditt

Henstand, avdragsfrihet, manuelle endringer Fra 250,00
Etableringsgebyr Byggelån Fra 2 500,00
Driftskreditt Fra 0
Kortsiktig lån og mellomfinansiering Fra 2 500,00
Lån med pant i bolig Fra 0
Lån med pant i landbrukseiendom Fra 0
Opplåning Fra 1 000,00
Øvrige lån Fra 500,00
Pantefrafall og prioritetsvikelse Fra 1 000,00
Statlig gebyr Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret 1 516,00
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler 525,00
Tinglysning av en panterett (Ved generasjonsskiftelån dekkes dette av banken) 525,00
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank 200,00

Panterett mindre eller lik med panterett som innfris.

Termingebyr Lån med pant i landbrukseiendom (belastning av konto uten oppgave) 0
Lån med pant i landbrukseiendom (betaling med giro) 50,00
Lån uten sikkerhet 30,00
Lån uten sikkerhet (med giro) 50,00
Tilleggskreditter Endring Fra 1 000,00
Etablering Fra 1 000,00
Provisjon på tilleggsbevilgning driftskreditt 0,50%

Provisjon beregnes kvartalsvis på innvilget tilleggsramme.

Øvrige kreditter Øvrige kreditter 500,00