Priser - lån til landbruk

Renteendring: For eksisterende lån gjelder nye priser fra 25. mai. For nye lån gjelder prisene umiddelbart.

Lån til landbruk

Sist endret: 12. mai 2020
Produkt Nominell rente Effektiv rente
Landbrukslån Over 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 2,59 % Effektiv rente fra 2,62 %
Inntil 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 2,94 % Effektiv rente fra 2,99 %
Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Nominell rente fra 3,64 % Effektiv rente fra 3,70 %
Gårdskreditt Over 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 2,59 % Effektiv rente fra 2,67 %
Inntil 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 2,94 % Effektiv rente fra 3,08 %
Generasjonsskiftelån Nominell rente fra 2,29 % Effektiv rente fra 2,32 %
Driftskreditt for landbruket Innskuddsrente Nominell rente 0,00 % Effektiv rente 0,00 %
Kredittrente Nominell rente 2,95 % Effektiv rente 2,98 %
Overtrekk Nominell rente 19,00 %
Lån med pant i driftsmidler Nominell rente fra 6,05 % Effektiv rente fra 6,75 %
Byggelån For landbruket. Pris etter avtale
Fastrentelån Innenfor 60 %. Pris på forespørsel
Traktorlån Fra 100.000 kroner - 1,5 millioner kroner Nominell rente fra 3,25 % Effektiv rente fra 3,56 %
Bolandbrukslån Nominell rente fra 2,29 % Effektiv rente fra 2,32 %
Risikolån Pris etter avtale

  • Priser som er nevnt ovenfor på landbrukslån forutsetter hovedbankforbindelse.
  • Hovedbankforbindelse forutsetter nettbank, driftskreditt- og/eller brukskonto med kort og trekk til lån ved terminforfall.

Omkostninger for landbrukslån

Depotgebyr

Gebyr Pris
Frafall eller endring av pant fra 1 000,-
Nyetablering av sikkerhet i landbrukseiendom fra 1 000,-
Nyetablering av sikkerhet i øvrige lån fra 1 000,-

Endringsgebyr

Gebyr Pris
Endring av lån fra flytende rente til fast rente fra 1 000,-
Endring av sikkerhet

Gjelder lån og kreditt

fra 1 000,-
Henstand, avdragsfrihet, manuelle endringer fra 250,-
Traktorlån, endring 500,-

Etableringsgebyr

Gebyr Pris
Byggelån fra 2 500,-
Driftskreditt fra 0,-
Kortsiktig lån og mellomfinansiering fra 2 500,-
Lån med pant i bolig fra 0,-
Lån med pant i landbrukseiendom fra 0,-
Opplåning fra 1 000,-
Traktorlån 2 500,-
Øvrige lån fra 500,-

Pantefrafall og prioritetsvikelse

Gebyr Pris
fra 1 000,-

Statlig gebyr

Gebyr Pris
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (eTinglysning) 1 051,-
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (papir) 1 516,-
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler 525,-
Tinglysning av en panterett (Ved generasjonsskiftelån dekkes dette av banken) 525,-
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank

Panterett mindre eller lik med panterett som innfris.

200,-

Termingebyr

Gebyr Pris
Lån med pant i landbrukseiendom (belastning av konto uten oppgave) 0,-
Lån med pant i landbrukseiendom (betaling med giro) 75,-
Lån uten sikkerhet 30,-
Lån uten sikkerhet (med giro) 50,-
Traktorlån - direkte trekk 50,-

Tilleggskreditter

Gebyr Pris
Endring fra 1 000,-
Etablering fra 1 000,-
Provisjon på tilleggsbevilgning driftskreditt

Provisjon beregnes kvartalsvis på innvilget tilleggsramme.

0,50%

Øvrige kreditter

Gebyr Pris
Øvrige kreditter 500,-