Priser - lån til landbruk

Lån til landbruk

Sist endret: 12. mai 2020
Produkt Nominell rente Effektiv rente
Landbrukslån Over 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 2,59 % Effektiv rente fra 2,62 %
Inntil 1 million innenfor 60 % Nominell rente fra 2,94 % Effektiv rente fra 2,99 %
Landbrukslån utover 60 % og innenfor 80 % Nominell rente fra 3,64 % Effektiv rente fra 3,70 %
Gårdskreditt Over 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 2,59 % Effektiv rente fra 2,67 %
Inntil 1 million, innenfor 60 % av eiendommens verdi Nominell rente fra 2,94 % Effektiv rente fra 3,08 %
Grønt landbrukslån Lån fra 100.000-500.000 kroner til bærekraftige tiltak. Nominell rente 1,55 %
Ny bonde-lån Nominell rente fra 1,99 % Effektiv rente fra 2,01 %
Driftskreditt for landbruket Innskuddsrente Nominell rente 0,00 % Effektiv rente 0,00 %
Kredittrente Nominell rente 2,95 % Effektiv rente 2,98 %
Overtrekk Nominell rente 19,00 %
Lån med pant i driftsmidler Nominell rente fra 6,05 % Effektiv rente fra 6,75 %
Byggelån For landbruket. Pris etter avtale
Fastrentelån Innenfor 60 %. Pris på forespørsel
Traktorlån Fra 100.000 kroner - 1,5 millioner kroner Nominell rente fra 3,25 % Effektiv rente fra 3,56 %
Bolandbrukslån Nominell rente fra 2,29 % Effektiv rente fra 2,32 %
Risikolån Pris etter avtale

  • Priser som er nevnt ovenfor på landbrukslån forutsetter hovedbankforbindelse.
  • Hovedbankforbindelse forutsetter nettbank, driftskreditt- og/eller brukskonto med kort og trekk til lån ved terminforfall.

Omkostninger for landbrukslån

Depotgebyr

Gebyr Pris
Frafall eller endring av pant fra 1 000,–
Nyetablering av sikkerhet i landbrukseiendom fra 1 000,–
Nyetablering av sikkerhet i øvrige lån fra 1 000,–

Endringsgebyr

Gebyr Pris
Endring av lån fra flytende rente til fast rente fra 1 000,–
Endring av sikkerhet

Gjelder lån og kreditt

fra 1 000,–
Henstand, avdragsfrihet, manuelle endringer fra 250,–
Traktorlån, endring 500,–

Etableringsgebyr

Gebyr Pris
Byggelån fra 2 500,–
Driftskreditt fra 0,–
Kortsiktig lån og mellomfinansiering fra 2 500,–
Lån med pant i bolig fra 0,–
Lån med pant i landbrukseiendom fra 0,–
Opplåning fra 1 000,–
Traktorlån 2 500,–
Øvrige lån fra 500,–

Pantefrafall og prioritetsvikelse

Gebyr Pris
fra 1 000,–

Statlig gebyr

Gebyr Pris
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (eTinglysning) 1 051,–
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (papir) 1 516,–
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler 525,–
Tinglysning av en panterett (Ved generasjonsskiftelån dekkes dette av banken) 525,–
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank

Panterett mindre eller lik med panterett som innfris.

200,–

Termingebyr

Gebyr Pris
Lån med pant i landbrukseiendom (belastning av konto uten oppgave) 0,–
Lån med pant i landbrukseiendom (betaling med giro) 75,–
Lån uten sikkerhet 30,–
Lån uten sikkerhet (med giro) 50,–
Traktorlån - direkte trekk 50,–

Tilleggskreditter

Gebyr Pris
Endring fra 1 000,–
Etablering fra 1 000,–
Provisjon på tilleggsbevilgning driftskreditt

Provisjon beregnes kvartalsvis på innvilget tilleggsramme.

0,50%

Øvrige kreditter

Gebyr Pris
Øvrige kreditter 500,–