Priser - lån til bedrifter

Lån for bedrifter

Produkt Rente
Bankgaranti Pris etter avtale
Byggelån bedrift Pris etter avtale

  • Kassekreditt overtrekksrente 19 %
  • Provisjon ordinær bevilgning fra 0,25 %
  • Garanti: provisjon per kvartal, fra 0,5 %

Omkostninger for bedriftslån

Depotgebyr

Gebyr Pris
Ved frafall av pant 1 000,-
Ved nyetablering av sikkerhet 1 000,-

Etableringsgebyr

Gebyr Pris
Byggelån

Pris etter avtale

Etableringsgebyr nedbetalingslån

Minimum 1000,-

fra 0,25%
Garantier

Minimum 2500,-

fra 1,00%
Kassekreditt

Minimum 1000,-

fra 0,25%
Årlig fornyelse kassekreditt 750,-

Statlig gebyr

Gebyr Pris
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret 1 516,-
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler 525,-
Tinglysning av panterett 525,-
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank 200,-

Termingebyr

Gebyr Pris
Belastning av konto uten oppgave 30,-
Betaling med giro 50,-