Siste renteendring vil tre i kraft 13. mars for eksisterende kunder og 14. mars for nye kunder.

Priser - kontoer for bedrifter

Priser på innskudd og kontoer - Bedrift

Produkt   Rente Rente fra 13. mars

Plasseringskonto

Fra 2.000.000 - 10.000.000 kroner

Inntil 2.000.000 kroner

3,95 %

3,25 %

4,20 %

3,50 %

Sparekonto for bedriften

 

2,75 %

2,90 %

Klientkonto

 

1,85 %

2,00 %

Bedriftskonto

 

-

-

Skattetrekkskonto

 

0,55 %

0,55 %

 

  • Rentesatsen gjelder fra første krone
  • Renter på innskudd over 10 millioner prises individuelt.
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig.
  • Overtrekksrente 19 %.
  • Alle uttak og overføringer fra plasseringskonto skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Ved brudd på varslingsfristen påløper et gebyr på 2 % av uttaket.
  • For finansinstitusjoner gjelder egne vilkår.