Renteendring: Vi endrer rentene fra 27. desember. Se nye renter under prislista.

Priser - kontoer for bedrifter

Kontoer for bedrifter

Oppdatert: 14. november 2022
Produkt Rente
Bedriftskonto Rente 0,00 %
Plasseringskonto Fra 2.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 2,20 %
Inntil 2.000.000 kroner Rente 1,50 %
Skattetrekkskonto Rente 0,55 %
Sparekonto for bedriften Rente 1,50 %

  • Rentesatsen gjelder fra første krone
  • Renter på innskudd over 10 millioner prises individuelt.
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig.
  • Overtrekksrente 19 %.
  • Alle uttak og overføringer fra plasseringskonto skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Ved brudd på varslingsfristen påløper et gebyr på 5 % av uttaket.
  • For finansinstitusjoner gjelder egne vilkår.

Nye rentesatser innskudd

  Nåværende rente Rente fra 27. desember
Plasseringskonto f.o.m. 2.000.000 kroner 2,20 % 2,45 %
Plasseringskonto inntil 2.000.000 kroner 1,50 % 1,75 %
Sparekonto for bedriften Uendret  
Klientkonto 1,15 % 1,25 %
Bedriftskonto Uendret  
Skattetrekkskonto Uendret