Priser - kontoer for bedrifter

Kontoer for bedrifter

Produkt Rente
Bedriftskonto Rente 0,00 %
Plasseringskonto Fra 2.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 1,05 %
Inntil 2.000.000 kroner Rente 0,35 %
Skattetrekkskonto Rente 0,00 %
Sparekonto for bedriften Fra 100.000 kroner Rente 0,35 %
Inntil 100.000 kroner Rente 0,05 %

  • Rentesatsen gjelder fra første krone
  • Renter på innskudd over 10 millioner prises individuelt.
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig.
  • Overtrekksrente 19 %.
  • Alle uttak og overføringer fra plasseringskonto skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Ved brudd på varslingsfristen påløper et gebyr på 5 % av uttaket.
  • For finansinstitusjoner gjelder egne vilkår.