Rentene på innskudd vil bli justert 2. november for eksisterende kunder og 3. november for nye kunder.

Priser - kontoer for bedrifter

Priser på innskudd og kontoer - Bedrift

Produkt   Rente Rente fra 3. november

Plasseringskonto

Fra 2.000.000 - 10.000.000 kroner

Inntil 2.000.000 kroner

3,45 %

2,75 %

3,70 %

3,00 %

Sparekonto for bedriften

 

2,25 %

2,50 %

Klientkonto

 

1,35 %

1,60 %

Bedriftskonto

 

-

-

Skattetrekkskonto

 

0,55 %

0,55 %

 

  • Rentesatsen gjelder fra første krone
  • Renter på innskudd over 10 millioner prises individuelt.
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig.
  • Overtrekksrente 19 %.
  • Alle uttak og overføringer fra plasseringskonto skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Ved brudd på varslingsfristen påløper et gebyr på 2 % av uttaket.
  • For finansinstitusjoner gjelder egne vilkår.