Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Banktjenester

Banktjenester for privatkunder

Sist oppdatert oktober 2013
Gebyr Pris Pris i nettbank Merknad
Betaling fra utlandet Betaling mottatt i EUR/SEK 20,00 20,00

EUR under 50.000,-

SEK under 500.000,-

For beløp over, ordinært gebyr

Over motverdi 5.000,- 100,00 100,00

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

Under motverdi 5.000,- 50,00 50,00

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

Betaling til utlandet Haste (0-2 bankdager) 400,00 300,00
Kvittering pr fax 150,00 150,00
Reklamasjon 300,00

Gebyret belastes direkte fra DNB.

Vanlig (2-8 dager bankdager) 200,00 60,00
Gebyrer Avslutning av konto 100,00

Gjelder pr. konto som avsluttes

Avtalegiro 0 0
BankID 0 0
Bankremisse/sjekk. Heving/godskrift av konto 20,00

Er bankremissen på mer enn 100.000 kroner må det fremlegges dokumentasjon på midlenes opprinnelse.

Bankremisse/sjekk. Utstedelse 200,00
Bekreftelse på kundeforhold - engelsk 100,00
Bekreftelse på kundeforhold - norsk 50,00
Betaling til annen bank 100,00 0
Depositumskonto, etablering 1 000,00

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

eFaktura 0 0
Fast betaling 50,00 0
Fast betaling til annen bank 100,00 0
Fast overføring mellom egne kontoer 50,00 0
Kansellert bestilling av kort/kontanter 500,00
Kodebrikke. Bestilling 100,00
Kopi pr kontoutskrift/bilag 50,00 0
Kunde- og kontomeldinger 20,00

Eksempelvis årsoppgave, kontoutskrift, rentebrev, bokføringsbilag og utlånsgiro som ønskes tilsendt pr. post/ e-post.

Kvitteringsoblat. Pr. oblat 20,00 20,00
Nedbetalingsplan. Ekstra utskrift 50,00 0
Nødkontanter 1 000,00
Nødkort 1 500,00
Overføring mellom egne kontoer 50,00 0
Purregebyr 63,00
Purremelding 20,00

Porto og ekspederingskostnader når purregebyr sendes pr. post.

Selvbetjente funksjonaliteter 50,00 0

Dersom banken på vegne av kunde:
- Endre beløpsgrense opptil kr 2.000.000
- Endre belastningskonto på AvtaleGiro
- Opprettelse av disponent
- Opprettelse av AvtaleGiro

SMS-varsling. Pr. mottatt SMS. 2,00 2,00

For melding som sendes til banken gjelder vanlige priser for ditt abonnement.

Sperring av beløp på konto/ ikke-juridisk garanti - behandlingsgebyr 250,00
Sperring av beløp på konto/ ikke-juridisk garanti - fakturagebyr 100,00
Telefonbank 0 0
Utbetalingsanvisning - betaler 50,00 0
Utbetalingsanvisning - heving/godskrift av konto 20,00
Utvidet revisjonsrapport 300,00 0
Valutasjekk - inn på konto 200,00
Valutasjekk - utstedelse 200,00