Priser - banktjenester

Banktjenester

Betaling fra utlandet

Gebyr Pris Pris i nettbank
Betaling mottatt i EUR/SEK

SEK under 500.000,-

For beløp over, ordinært gebyr

20,- 20,-
Over motverdi 5.000,-

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

100,- 100,-
Under motverdi 5.000,-

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

50,- 50,-

Betaling til utlandet

Gebyr Pris Pris i nettbank
Haste (0-2 bankdager) 400,- 300,-
Kvittering pr fax 150,- 150,-
Reklamasjon

Gebyret belastes direkte fra DNB.

300,-
Vanlig (2-8 dager bankdager) 200,- 60,-

Gebyrer

Gebyr Pris Pris i nettbank
Aksjesparekonto, etablering 0,-
Aksjesparekonto, flytte fond fra oss 0,-
Aksjesparekonto, flytte fond til oss 0,-
Avslutning av konto

Gjelder pr. konto som avsluttes

100,-
Avtalegiro 0,- 0,-
BankID 0,- 0,-
Bankremisse/sjekk. Heving/godskrift av konto

Er bankremissen på mer enn 100.000 kroner må det fremlegges dokumentasjon på midlenes opprinnelse.

20,-
Bankremisse/sjekk. Utstedelse 200,-
Bekreftelse på kundeforhold - engelsk 100,-
Bekreftelse på kundeforhold - norsk 50,-
Betaling til annen bank 100,- 0,-
Depositumskonto - etablering med eSignering (BankID)

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

1 000,-
Depositumskonto - etablering med PASS

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

1 500,-
eFaktura 0,- 0,-
Fast betaling 50,- 0,-
Fast betaling til annen bank 100,- 0,-
Fast overføring mellom egne kontoer 50,- 0,-
Honorert sjekk i retur fra utenlandsk bank

Eventuelle omkostninger fra utenlandsk bank kommer i tillegg.

150,-
Honorert valutasjekk i retur

Omkostninger i utenlandsk bank kommer i tillegg.

150,-
Kansellert bestilling av kort/kontanter 500,-
Kodebrikke. Bestilling 100,-
Kopi pr kontoutskrift/bilag 50,- 0,-
Kunde- og kontomeldinger

Eksempelvis årsoppgave, kontoutskrift, rentebrev, bokføringsbilag og utlånsgiro som ønskes tilsendt pr. post/ e-post.

20,-
Kvitteringsoblat. Pr. oblat 20,- 20,-
Nedbetalingsplan. Ekstra utskrift 50,- 0,-
Nødkontanter 1 000,-
Nødkort 1 500,-
Overføring mellom egne kontoer 50,- 0,-
Purregebyr 63,-
Purremelding

Porto og ekspederingskostnader når purregebyr sendes pr. post.

20,-
Selvbetjente funksjonaliteter

Dersom banken på vegne av kunde:
- Endre beløpsgrense opptil kr 2.000.000
- Endre belastningskonto på AvtaleGiro
- Opprettelse av disponent
- Opprettelse av AvtaleGiro

50,- 0,-
SMS-varsling. Pr. mottatt SMS.

For melding som sendes til banken gjelder vanlige priser for ditt abonnement.

2,- 2,-
Sperring av beløp på konto/ ikke-juridisk garanti - behandlingsgebyr 250,-
Sperring av beløp på konto/ ikke-juridisk garanti - fakturagebyr 100,-
Telefonbank 0,- 0,-
Utbetalingsanvisning - betaler 50,- 0,-
Utbetalingsanvisning - heving/godskrift av konto 20,-
Utenlandsk sjekk (NOK eller valuta) over kr. 20.000,- 650,-
Utenlandsk sjekk (NOK eller valuta) under kr. 20.000,- 250,-
Utvidet revisjonsrapport 300,- 0,-
Valutasjekk - utstedelse 200,-