Priser - banktjenester

Banktjenester

Betaling fra utlandet

Gebyr Pris Pris i nettbank
Betaling mottatt i EUR/SEK

SEK under 500.000,-

For beløp over, ordinært gebyr

20,– 20,–
Over motverdi 5.000,-

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

100,– 100,–
Under motverdi 5.000,-

Gjelder alle valutasorter utenom EUR/SEK

50,– 50,–

Betaling til utlandet

Gebyr Pris Pris i nettbank
Betaling 200,– 60,–
Kvittering pr fax 150,– 150,–
Reklamasjon

Gebyret gjelder også  endringer, kanselleringer, feil og returer.

600,–

Gebyrer

Gebyr Pris Pris i nettbank
Aksjesparekonto, etablering 0,–
Aksjesparekonto, flytte fond fra oss 0,–
Aksjesparekonto, flytte fond til oss 0,–
Avslutning av konto

Gjelder pr. konto som avsluttes

100,–
Avtalegiro 0,– 0,–
BankID 0,– 0,–
Bankremisse/sjekk. Heving/godskrift av konto

Er bankremissen på mer enn 100.000 kroner må det fremlegges dokumentasjon på midlenes opprinnelse.

20,–
Bankremisse/sjekk. Utstedelse 200,–
Bekreftelse på kundeforhold - engelsk 100,–
Bekreftelse på kundeforhold - norsk 50,–
Betaling til annen bank 100,– 0,–
Depositumskonto - etablering med eSignering (BankID)

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

1 000,–
Depositumskonto - etablering med PASS

Pr. konto. Etableringskostnad betales av utleier.

1 500,–
eFaktura 0,– 0,–
Fast betaling 50,– 0,–
Fast betaling til annen bank 100,– 0,–
Fast overføring mellom egne kontoer 50,– 0,–
Kodebrikke. Bestilling 100,–
Kopi pr kontoutskrift/bilag 50,– 0,–
Kunde- og kontomeldinger

Eksempelvis årsoppgave, kontoutskrift, rentebrev, bokføringsbilag og utlånsgiro som ønskes tilsendt pr. post/ e-post.

20,–
Kvitteringsoblat. Pr. oblat 20,– 20,–
Nedbetalingsplan. Ekstra utskrift 50,– 0,–
Overføring mellom egne kontoer 50,– 0,–
Purregebyr 63,–
Purremelding

Porto og ekspederingskostnader når purregebyr sendes pr. post.

20,–
Selvbetjente funksjonaliteter

Dersom banken på vegne av kunde:
- Endre beløpsgrense opptil kr 2.000.000
- Endre belastningskonto på AvtaleGiro
- Opprettelse av disponent
- Opprettelse av AvtaleGiro

50,– 0,–
SMS-varsling. Pr. mottatt SMS.

For melding som sendes til banken gjelder vanlige priser for ditt abonnement.

2,– 2,–
Sperring av beløp på konto/ ikke-juridisk garanti - behandlingsgebyr 250,–
Sperring av beløp på konto/ ikke-juridisk garanti - fakturagebyr 100,–
Utbetalingsanvisning - betaler 50,– 0,–
Utbetalingsanvisning - heving/godskrift av konto 20,–
Utvidet revisjonsrapport 300,– 0,–