Reiseforsikring

 • Vær trygg uansett hvor du reiser
 • Fri lounge ved forsinkelse
 • Ingen egenandel
Kontakt oss
Med helårs reiseforsikring er du forsikret fra du forlater hjemmet ditt. Hver dag, hele året. Uansett hvor du reiser hjelper vi deg å finne leger og sykehus som gir deg best hjelp der du er.

Koronainformasjon

Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser ved årsaker utløst av nasjonale og lokale koronatiltak.

Reiseforsikringen dekker avbestilling av utenlandsreiser når Utenriksdepartementet, ved offisielt reiseråd, fraråder reise til reisemålet på avreisetidspunktet. Reisen må være bestilt før reisemålet fikk et offisielt reiseråd.

Vi fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til land der det foreligger reiseråd fra UD. Reiseforsikringen dekker ikke kostnader i forbindelse med koronarelaterte hendelser i slike områder. Dersom det oppstår uønskede hendelser på reise der det foreligger reiseråd fra UD bør man også være oppmerksom på at det kan være vanskelig for Norsk Utenriksråd å yte konsulær bistand.

Reiseforsikringen gjelder

 • Tyveri av bagasje: Får du frastjålet bagasje, om det er koffert på reise eller veske på vei til butikken der du bor, dekker vi tapet.
 • Skade på bagasje: Blir bagasjen din skadet på reisen, dekker vi tapet.
 • Forsinket bagasje: Ved forsinket bagasje på utreise, dekker vi nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær.
 • Forsinket ankomst: Forsikringen dekker utgifter til innhenting av reiserute og overnatting ved forsinkelse.
 • Fri lounge ved forsinkelse: Er flyet ditt mer enn 60 minutter forsinket, får du gratis tilgang til lounge sammen med ditt reisefølge på inntil fem personer. Husk å registrere reisen senest 24 timer før avreise.
 • Avbestilling av reisen: Må du avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall er dette inkludert i forsikringen.
 • Utgifter ved sykdom eller ulykke: Blir du syk eller utsatt for ulykke på reisen, dekker vi behandlingsutgifter, samt eventuell varig invaliditet og død.
 • Leiebil fra utlandet: Får du skade på leiebilen, eller utsatt for tyveri dekker vi egenandelen.
 • Rettshjelp og ansvarsskader: På reise utenfor Norden dekker forsikringen det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg, samt utgifter til juridisk bistand.

Hvem er dekket

Du kan kjøpe reiseforsikring som gjelder bare deg selv, eller for deg og familien din. Har du familieforsikring, gjelder den for ektefelle/samboer, og barn under 20 år som har samme folkeregistrerte adresse. Barnebarn og oldebarn er også forsikret når de reiser sammen med deg eller din ektefelle/samboer.

Skal du være på reise lenger enn 10 uker kan du kontakte oss for utvidet forsikring.

Egenandel

Det er ingen egenandel ved skade eller tap på reiseforsikringen.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.