Hvordan få en best mulig start som bonde?

Inger Johanne Brandsrud er én av Landkreditts fire landbruksøkonomer. Hun brenner for å hjelpe unge bønder med å lykkes. Her gir hun noen gode råd til unge bønder, for en best mulig start på bondeyrket.

Bondeyrket krever langsiktighet

Starten som bonde kan være utfordrende. Med nøye planlegging, god kommunikasjon og grundige vurderinger vil oppstarten bli best mulig. Det er et stort ansvar som følger med å skulle drifte en gård som kanskje har vært i familien i generasjoner.

– Det aller viktigste er å finne ut om du ønsker å satse på å bli bonde. Bondeyrket er en langsiktig investering både personlig og økonomisk. Før du bestemmer deg for å overta gården, er det viktig å tenke gjennom hvordan du kan drifte gården best mulig samtidig som du ivaretar familierelasjoner. Fordelen med bondeyrket er friheten til å styre din egen arbeidsdag, mens ulempen kan være det store ansvaret som følger med, sier Brandsrud.

Innføring i krav og regelverk

Som bonde må man forholde seg til mange ulike krav og regelverk. For å få en best mulig start kan relevant utdanning være til stor hjelp.

- Som ny bonde er det mye man skal sette seg inn i. En relevant utdanning kan være nyttig. Et annet tips er å delta på eierskiftekurs. Kurset er spesielt nyttig i forbindelse med generasjonsskifter. Prøv å ta kurset i god tid før overtakelse. Flere aktører arrangerer eierskiftekurs, blant fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning (NLR).

Skaff deg økonomisk oversikt

For å få en god start på bondeyrket kreves det nøye planlegging og kloke prioriteringer. Inger Johanne understreker viktigheten av å ha en økonomisk plan.

- Det første unge bønder bør gjøre er å sette opp et detaljert budsjett eller driftsplan. Dette gir oversikt over nødvendige investeringer og driftskostnader. Kontakt rådgiverne du har hos banken, varemottakere, fôrselskapet, Norsk landbruksrådgivning (NLR) eller andre for å få hjelp til å få best mulig oversikt. Gjør dette tidlig i prosessen, oppfordrer hun.

Planlegg investeringer

Når det gjelder investeringer, anbefaler Inger Johanne å starte med det som er mest nødvendig.

- Fokuser på investeringer som gir umiddelbar avkastning og forbedrer driften. Det kan være nye maskiner, oppgradering av eksisterende utstyr eller forbedring av infrastruktur på gården, utdyper hun.

Teknologien er i rask utvikling. Det finnes mange spennende innovasjoner som kan gjøre driften mer effektiv. Hvilke investeringer man skal gjøre, kan være en krevende prioritering.

- Det finnes svært mange høyteknologiske løsninger, og antallet nye maskiner på markedet øker stadig. For eksempel finnes det nå roboter drevet på solceller som kan luke ugress. Det er viktig at man ikke blir revet med, da slikt utstyr kan være svært dyrt. Før man gjør kostbare investeringer er det viktig å vurdere behovene i driften nøye, sier Inger Johanne.

 

Bondeyrket er givende og viktig. Jeg håper vi landbruksøkonomene kan bidra med kunnskap slik at unge bønder tør å satse.

Inger Johanne Brandsrud

Delta på sosiale møteplasser

For å få en best mulig start som bonde er det avgjørende at du har et godt nettverk. Å prioritere å delta på møteplasser helt fra starten av bondeyrket, kan bety en forskjell både for egen del, men også for å skape et miljø for andre unge bønder.

– Landbruksorganisasjoner som for eksempel Tine, Nortura og ulike faglag, arrangerer møter jevnlig. Ikke vær redd for å bruke de nettverkene og ressursene som er tilgjengelige, oppfordrer Inger Johanne.

Balanse mellom arbeid og fritid

Som bonde kan man egentlig jobbe døgnet rundt. Men det er verken bærekraftig eller hensiktsmessig å ha liten tid til familie, venner og fritidsaktiviteter.

– God kommunikasjon og planlegging er nøkkelen til å håndtere stress. Man trenger en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Et tips kan være å lage «leveregler» for deg selv, og ikke minst legge en plan for hvordan du skal få prioritert tid med familie og venner. Planlegg tid til ferier og sørg for å ha et støtteapparat rundt deg som kan hjelpe til når det trengs, sier Inger Johanne.

Hvordan håndtere uforutsette utfordringer?

Jo mer du tar tenkt gjennom på forhånd, jo færre uforutsette hendelser vil du måtte håndtere. Landbruksøkonomen oppfordrer til å benytte seg av tilgjengelige fagpersoner.

- Det viktigste er å ha best mulig oversikt over drifta. Man bør ha tenkt gjennom hvilke situasjoner som kan oppstå, og lage en plan for disse. Utfordringer kan oppstå allerede i første driftsåret. Da må man huske på at man har tilgjengelige rådgivere i for eksempel banken, kommunen, landbruksorganisasjoner som NLR, faglag eller hos varemottaker, sier Inger Johanne.

Heier på unge bønder

Inger Johanne er lidenskapelig opptatt av unge bønders fremtid.

- Bondeyrket er givende og viktig. Jeg håper vi Landbruksøkonomene kan bidra med kunnskap slik at unge bønder tør å satse, avslutter hun.