Fagsider landbruk

Bondens økonomi

Uten fornyelse på gården stopper norsk matproduksjon, men også din virksomhet. En god planlegging av investeringen og hvordan du skal finansiere den, er nødvendig for å få et bra resultat.

På tross av jevnt vedlikehold kommer du til et punkt hvor du må ta i bruk ny teknologi. Det kan for eksempel skje ved investering i traktor, teknisk utstyr eller ny driftsbygning.

Investering vil også være nødvendig ved utvidelse og oppstart av virksomhet, for eksempel kjøp av gård eller tilleggsjord.

Skal du være med videre må investering være en del av din strategi for utvikling. En god bedriftsleder på et gårdsbruk, har en plan for når og hvilke investeringer som skal skje de nærmeste 5 årene. Dette er nødvendig fordi investeringene som regel er krevende økonomisk. Å ta i bruk ny teknologi kan også være krevende fordi både folk og dyr skal lære nye funksjoner. 

I denne guiden vil du få råd om hvordan du kan finansiere dine investeringer gjennom lån, bruk av egenkapital og støtte fra Innovasjon Norge.

Våre sju beste råd

  1. Ta deg tid i vurderingsfasen, unngå feilinvestering
  2. Vurder alternativer til investeringen
  3. God planlegging gir store økonomiske besparelser
  4. Ta kontakt med banken og orienter om investeringen
  5. Vurder å bruke ekstern byggeledelse
  6. Gjør en risikoanalyse rundt driften og deg som driftsleder.
  7. Din evne til inntjening er viktigere enn sikkerhet i eiendom

Landbruksøkonomene

Best på landbruk

Landbruksøkonomene til Landkreditt er spesialister på landbruk og økonomi. På disse sidene får du deres beste tips og råd for å få en sunnere økonomi i gårdsdrifta.

Gå til landbruksøkonomene