Landbrukets HMS-pris gikk til to skoler i Trøndelag

Rektor Anne Johanne Hatlinghus på Mære og rektor Edward Georg Hagen på Skjetlein tok imot HMS-prisen fra juryen, med mat- og landbruksminister Geir Pollestad i spissen.

Norges Bondelag og Landkreditt står bak en ny HMS-pris som skal hedre en bonde eller en organisasjon som har løftet frem betydningen av å ivareta gårdens viktigste ressurs, nemlig bonden. Årets vinnere er Skjetlein videregående skole og Mære landbruksskole.

Juryen har lagt vekt på at begge har utmerket seg med sitt opplæringstilbud i HMS og innføring av egen HMS-løype på Mære.

Landbrukets HMS-pris skal gå til personer eller organisasjoner som aktivt har bidratt til å løfte standarden for sikkerhet og trivsel på gården. Prisen gis til bønder eller organisasjoner som har gjort skadeforebyggende tiltak med tanke på psykisk og/eller fysisk helse. I tillegg til heder, ære og annerkjennelse for prisvinnernes bidrag til HMS arbeidet, mottar vinnerne 50.000 kroner under årsmøtet til Norges Bondelag 12. juni.

Viktig å forebygge

– Bonden og bondens familie fortjener trygge omgivelser på gården, både som arbeidsplass og hjem. Vi må å redusere antall ulykker i landbruket, og HMS-arbeidet er sentralt og viktig. Derfor mener vi at de som er best på helse, - miljø og sikkerhet i landbruket fortjener en egen pris, sier Arthur Salte som er styremedlem i Norges Bondelag.

Videre i juryens begrunnelse pekes det på at skolene er med på å løfte HMS som fagområde overfor morgendagens bønder, og også som en del av det nødvendige kunnskapsgrunnlaget til bonden.

– Det gjøres mye bra HMS-arbeid rundt i norsk landbruk – men vi må og kan alltid bli bedre. Derfor der det så viktig å løfte opp og vise frem de gode tiltakene – til inspirasjon for oss alle. Årets vinnere er gode eksempler som viser vei ved å heve standardene for helse, miljø og sikkerhet. Deres arbeid bidrar til at kommende generasjoner kan bygge videre på et solid HMS-fundament, sier styreleder Hans Edvard Torp i Landkreditt SA.

Det vises også til at begge skolene sender et sterkt signal om betydningen av HMS i bondens arbeidshverdag og bidrar til god HMS-kultur med et godt kunnskapsgrunnlag til den kommende generasjonen.

Vi gratulerer!