– Moro å se alt bøndene får til med ulike ressursgrunnlag

– Vi er ikke bare en samtalepartner når det er snakk om utbygging og nye prosjekter på gården. Det er ofte like viktig å ta en gjennomgang av økonomien du har i dag, sier Lars Erik Lundby.

Lars Erik Lundby er distriktssjef for Landkreditt Bank i Hedmark, og holder kontor på landbrukssenteret Blæstad. 

– Hvert andre eller tredje år er det ofte lurt å sjekke om du har de riktige produktene og de beste betingelsene. Har du en riktig sammensetning mellom lån, kreditter og sparing?  

Dette sier distriktssjefen som til daglig jobber med landbrukskundene i Hedmark. Han kjenner godt økonomien til hedmarksbonden, for arbeidet som bankmann er mer enn å sitte på kontor. Bankmøtene skjer nemlig som oftest hjemme på gården til kunden. 


1366x768_Lars-Eriks-ku.png

Distriktssjef Lars Erik Lundby driver selv med ammeku og korn i Vallset. – Dette gir meg større forståelse av behovene og utfordringene kundene mine har, tror han.

 

Snakk med en distriktssjef i Landkreditt 

Det blir mange gårdsbesøk for å snakke med familier som står i generasjonsskifter, møte gårdbrukere som vil ha hjelp til fremtidige investeringer, eller bønder som bare trenger en generell gjennomgang av økonomien på gården. 

– Det er lettere å hjelpe en kunde videre når jeg har vært ute på besøk, og blitt bedre kjent med både kunden, gårdsdriften og behovene kunden har, forklarer Lars Erik. 

Kvalitet på det landbruksfaglige 

Lars Erik er også selv bonde, på det han kledelig beskjedent beskriver som et småbruk i Vallset. Her bor han sammen med kone og tre barn, og driver med korn og ammeku. Utdanningen har han fra befalsskole i militæret, og bachelor i Landbruksteknikk fra Blæstad. Ringen ble derfor sluttet da han etter den del år i maskinbransjen kom tilbake til Blæstad for ni år siden, for å bli distriktssjef for Landkreditt Bank. 

– Med besøk av en distriktssjef får du en god kvalitet på den landbruksfaglige praten – vi har forståelse for investeringen som skal gjøres, og kan gi gode råd. Jeg synes også det er givende å selv kunne være en del av næringa, med gårdsdriften hjemme. Dette gir meg en større forståelse for jobben jeg skal gjøre ute på bygda, og det blir lettere å skjønne hva kundene mener og tenker. 

Lars Erik er glødende opptatt av at vi skal klare å opprettholde et allsidig landbruk. Han er derfor ekstra glad for at jobben hans handler om å bidra til at hedmarksbøndene kan ta vare på det generasjonene før oss har skapt, og samtidig hjelpe nye generasjoner med å utvikle gårdene videre.

768x1366-Lars-Erik.jpg

Lars Erik er glødende opptatt av landbruket, og glad for at han i jobben kan bidra til at bønder kan ivareta og videreutvikle gårdene sine.

Slik kan du spare til gårdskjøpet  

– Det morsomste med jobben er å komme ut å møte forskjellige typer bønder – se hvordan ulike produksjoner drives med Hedmark sitt mangfold i bruksstruktur. En ser også at «størst mulig» ikke alltid samsvarer med å ha best mulig økonomi. Jeg har mange ganger blitt imponert over hvor mye noen klarer å få ut av et lite ressursgrunnlag. Moderasjon på kostnadssiden kan også gjøre mye på inntektssiden, smiler distriktssjefen. 

Samarbeid over Mjøsa 

Fra 1. desember er også Guri Gjermundshaug på plass på kontoret på Blæstad, som distriktssjef for Landkreditt Forsikring. Guri kommer opprinnelig fra Alvdal og kjenner landbruket godt, fra både oppvekst og tidligere stillinger. Sammen blir de et komplett team på bank og forsikring for landbrukskunder i Hedmark.  

I tillegg samarbeides det tett med distriktskontoret til Landkreditt på Gjøvik, som har ansatte på både bank og eiendomsmegling for landbruket.  

1366x768_LArs-erik-messe.png

Trond Ulsrud er distriktssjef for Landkreditt Bank i Oppland, mens Lars Erik er distriktssjef for Hedmark. Her er begge på konferansen Gris i '22, der de møtte svineprodusenter fra hele landet.

 

– Vi har flinke folk på Gjøvik som kan kobles på, dersom noen ønsker å kjøpe eller selge landbrukseiendom. Vi har også kompetanse på det juridiske i generasjonsskifter og eierskifter i landbruket. Disse er jo ofte litt spesielle, og mer omfattende enn en vanlig eiendomsoverdragelse, forklarer Lars Erik. 

Han skynder seg også å forklare hvor viktig det er med gode forsikringer for en bonde. 

– Hva skjer med gårdsdriften om du som bonde blir syk eller skadet? Det er viktig å huske på å forsikre deg selv også, ikke bare fjøset, dyra og traktoren. Bondelagets personforsikringer har svært gode priser og gode vilkår, så dette er noe alle bønder bør tenke på – selv om det nok er litt kjedelig, erkjenner han. 

Slik sikrer Hans Wilhelm gårdsdriften 

God framtidstro på tross av mørke skyer 

– Hedmarkingen er nok stort sett en traust realist, og forsiktig når det kommer til penger. De aller fleste bøndene jeg møter har derfor god kontroll på økonomien, og de tar sjelden forhastede beslutninger. 

Alt i alt er det en distriktssjef som ser lyst på fremtida for norsk landbruk, på tross av mørke skyer som stor kostnadsvekst og et urolig verdensbilde. 

– Jeg tror at framtida for landbruket er god – vi har kriser rundt oss i verden som er en vekker for landbrukspolitikken. Dette gjør at vi får større fokus på hvor viktig det er med selvforsyning og matproduksjon i Norge. Jeg personlig tror landbruket vil komme styrket ut av de litt vanskelige tidene vi er inne i nå, analyserer Lars Erik. 

Ta tidlig kontakt 

Generelt kan det nok merkes at landbrukskundene er litt mer avventende på å gjøre de store investeringene akkurat nå, men det er heldigvis få henvendelser fra bønder som har store økonomiske problemer.  

– Vi har noen henvendelser om at det kan være utfordringer med å ha god likviditet gjennom hele året. Utgiftene kommer ofte før inntektene, og da kan det være vanskelig å ha god betalingsevne i enkelte perioder. Vi fikk et greit landbruksoppgjør, så alternativet kunne vært så mye verre, men det kan fortsatt være langt frem til utbetalingen av tilskudd i februar for en del bønder, tror distriktssjefen.  

Driftskreditt sikrer betalingsevnen 

Skulle du få problemer med betalingsevnen, eller ser at det vil bli utfordrende med økonomien fremover, er oppfordringen derfor klar:  

– Ta tidlig kontakt med oss. Det er lettere å forebygge og legge en god plan, enn å slokke branner når skaden først har skjedd. Bare det å dele en økonomisk bekymring med noen som kan se muligheter og løsninger kan lette litt på byrden, tror Lars Erik. 

Distriktssjefen er likevel opptatt av at vi ikke skal svartmale økonomien i landbruket. Han oppfatter at det generelt er en god stemning ute blant bøndene. 

– Og så har vi jo hatt et vanvittig godt kornår – det hjelper jo veldig godt på humøret! Det har vært et år vi ikke har sett maken til. Slike positive ting er viktige å ta med seg, avslutter en fornøyd kornbonde og distriktssjef.