Slik sikrer Hans Wilhelm gårdsdriften

Forsikringssummene er oppnevnt i G, som betyr "Grunnbeløpet i Folketrygden".

Grunnbeløpet justeres årlig, og 1 G er i dag 111.477 kroner.