Bondelagets personforsikringer

Som bondelagsmedlem får du alle dine personforsikringer til svært rabatterte priser.

Forsikringssummene er i G (Grunnbeløpet i Folketrygden) og justeres årlig. 1 G er i dag 101 351 kroner.

Bondelagets helseforsikring

Kom raskt tilbake i jobb med behandlingsgaranti! Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen når du trenger det. Medlemmer i Norges Bondelag får Vertikal Helseforsikring til en svært gunstig pris.

Bondelagets kritisk sykdom

Få en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdomsdiagnose. Bondelagsmedlemmer får produktet til en svært gunstig pris.

Bondelagets yrkesskade

Vår yrkesskadeforsikring er en forsikring for bønder som dekker ulykke og yrkessykdommer som er en direkte følge av «vanlig gårdsarbeid».

Bondelagets barneforsikring

Å forsikre det mest verdifulle du har, gir familien din økonomisk trygghet. Vår barneforsikring dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke og er en av de rimeligste i markedet.