Carl Cederstolpe, Heidi Grøstad og Magnus Torsøe er trekløveret som tar imot kundene på distriktskontoret for Vestfold og Telemark.

Hjelper bonden gjennom ulike livssituasjoner

– Med solid kompetanse på landbruk, og lokal tilstedeværelse på både finansiering, forsikring og eiendomsmegling for landbruket er vi en god partner for bonden, sier Heidi Grøstad i Landkreditt.

– Med solid kompetanse på landbruk, og lokal tilstedeværelse på både finansiering, forsikring og eiendomsmegling for landbruket er vi en god partner for bonden, sier Heidi Grøstad i Landkreditt.

Distriktskontoret til Landkreditt for Vestfold og Telemark er plassert i glasshuset på Revetal, utenfor Tønsberg. Her finner du distriktssjefene Heidi Grøstad for Landkreditt Bank, Magnus Torsøe for Landkreditt Eiendom og Carl Cederstolpe for Landkreditt Forsikring. Alle har lang fartstid innen bank, forsikring og eiendomsmegling for landbruket. Trekløveret møter ofte kundene direkte hjemme på gården – for det er viktig med et nært og godt forhold til kundene.

– Fordelen vår er nok den komplette opplevelsen vi kan gi innen landbruket, med personlig tilstedeværelse og dialog med kundene. At vi kan tilby helheten mellom bank, forsikring og eiendom oppleves nok veldig smidig, tror Carl Cederstolpe.

Heidi Grøstad tror også at nærheten de får til kundene fra distriktskontoret, samt landbrukskompetansen er viktig for kundene.

– Landkreditt er eid av norske bønder, og vi jobber med landbruk hver dag. I andre banker er derimot landbruket som regel en liten del av porteføljen. Dette gjør at vi har en solid landbrukskompetanse internt, noe som igjen kommer kundene våre til gode, forklarer hun.

Distriktssjef Lars Erik: - Moro å se hva bøndene får til med ulike ressursgrunnlag

Med bonden i fokus

Magnus Torsøe bistår de som vil selge eller kjøpe gård. Dette er en prosess som ofte kan ta litt tid, og han kommer tett på kunden undervegs. Et vanlig salg er ofte en bonde som nærmer seg pensjonsalder, men som ikke har noen til å ta over. Eller det kan være en eiendom, der eierne ikke lenger driver jorda selv, og ønsker å selge gården på det åpne markedet.

– Det er mange følelser i det å selge en gård, og for en del er det også pensjonen som skal realiseres. Å selge gården er derfor en stor avgjørelse, som det kan være godt å få hjelp til. Rådet er alltid å ta tidlig kontakt, så kan vi sammen se på mulighetene som finnes, oppfordrer Magnus.

Heidi kjenner seg godt igjen i at en bonde står overfor store veivalg flere ganger gjennom livet.

– Livssituasjonen vil for de aller fleste endre seg gjennom livet. Dette kan være et generasjonsskifte på gården, eller et valg om å kjøpe en gård. Det kan også være store investeringer som må gjøres, at du havner i en skilsmisse, eller at noen i familien dør. Da er det viktig å ha kontroll på både finansiering og forsikring, og jeg tror mange setter stor pris på at de vet hvem de skal snakke med, at det er et kjent fjes de kan ringe til når slike situasjoner oppstår.

Carl og Heidi jobber derfor ofte tett i sine saker om forsikring og finansiering, slik at de dekker kundenes behov på begge fronter.

– Dine behov som kunde vil endre seg over tid. Det kan derfor være fornuftig å ta en totalgjennomgang cirka hvert tredje år for å sikre at du har en fornuftig sammensetning av produkter og tjenester. Legg deg gjerne på samme tidsintervall som el-kontrollen på gården, slik at du husker å få tatt en skikkelig gjennomgang på bank og forsikring også, foreslår Carl.

Kontakt din distriktssjef for en gjennomgang av økonomien på gården

Distriktssjefene

Distriktssjefene møter gjerne kundene til fagkvelder med aktuelle temaer. Her er Magnus Torsøe, Carl Cederstolpe, Heidi Grøstad og styreleder i Landkreditt, Hans Edvard Torp på en kundekveld der generasjonsskifte var tema.

Deler fagkunnskap på kundekvelder 

I sommer inviterte distriktskontoret til en kundekveld som ga fullt hus. Temaet var generasjonsskifte, og i tillegg til at de selv snakket om egne fagområder, hadde de med Marit Sibbern, som er ekspert på eierskifte og takst. Dette var et arrangement som ga mersmak, og de er nå i full gang med planlegging av neste kundekveld:

– 11. januar blir det kundekveld i Skien. Her er temaene marked og markedsutsikter, finansiering og generasjonsskifte. Denne kvelden passer for alle innen landbruket, forteller Magnus.

Foredragsholdere er denne gangen administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning, Anders Petter Wiik, som vil snakke om fondssparing og markedsutsikter, og Marit Sibbern som vil ta for seg taksering av landbrukseiendom og skattespørsmål i generasjonsskifter. I tillegg vil alle konsernselskapene i Landkreditt vil være til stede med stands, og det blir satt av tid til prat med representanter fra de ulike fagområdene i løpet av kvelden.

– Dette er nyttig for alle, og vi håper mange vil sette av kvelden for å lære litt mer om mulighetene i egen økonomi, sier Heidi.

Les mer, og meld deg på kundekvelden

Produkter tilpasset den aktive bonden

Landkreditt ble stiftet i 1915, og er et samvirkeforetak eid av nesten 9.000 norske bønder. Det er derfor en tung landbruksbakgrunn som nå forvaltes videre via satsningen på distriktskontorer, som er et tiltak for å komme enda tettere på landbrukskunden. 

– Det er mange som er alene om driften sin, og vi kan være en av få kontaktpunkter de har. Vi blir derfor en tett partner som kan gi gode råd når det kommer til økonomien, forklarer Heidi.  

Carl har i det siste sett en utfordring for en del større bønder, som gjerne har drevet i 10-15 år, med god hjelp av forrige generasjons drivere.  

– Disse begynner å få voksne foreldre, som etter hvert ønsker å bli mer heltidspensjonister. Bøndene må derfor sette inn lønnet hjelp utenfra gården, noe som gir økte kostnader i en tid der alle kostnader øker. Dette kan jo være en utfordring, og da kan det være fint å ta en prat med oss på hvilke prioriteringer som kan gjøres, forklarer han.  

Hvis han måtte trekke frem ett forsikringsprodukt som han mener er ekstra viktig for bonden, så velger han Bondelagets Helseforsikring

– Det er viktig å bruke minst mulig tid på sykdom, og en helseforsikring får deg raskt til undersøkelser og utredning. Du er garantert en konsultasjon innen 14. dager, og om du for eksempel skader deg og trenger en operasjon, så slipper du å vente et halvt år i behandlingskø. Dette er avgjørende når våronna er rett rundt hjørnet, forklarer Carl. 

Bjørn Victor ble skadet rett før våronna: - Hva gjør jeg nå?

Heidi er opptatt av å ha en god langsiktig plan, og den gode miksen av produkter.

Det er viktig å planlegge langt frem, og være ærlige med oss på hva som er den langsiktige planen. Hva er det jeg må gjøre? Og hva er det jeg ønsker å gjøre? Det viktig å huske på at det ikke bare er nok å kjøpe gården, men det er ofte også behov for lån til oppgraderinger og kjøp av driftsmidler.

Heidi Grøstad

Hun trekker derfor frem driftskreditt og gårdskreditt som viktige produkter for bonden. Disse gir økonomisk handlingsrom gjennom året, når inntekter og utgifter svinger. Grønt landburkslån er et annet aktuelt låneprodukt, som bidrar til at norske bønder kan gjøre grønne tiltak på gården.  

– Jeg har gitt en del grønne landbrukslån allerede, og det lånes blant annet til solceller, flisfyringsanlegg, grøfting og slangespredeutstyr, forklarer Heidi.  

Hans Wilhelm sparer flere tusen i måneden på grønn oppvarming 

 

1366x768_Magnus-Torsøe.png

Magnus Torsøe hjelper kunder med kjøp og salg av ulike landbrukseiendommer. Han kan også bistå i prosesser som generasjonsskifte og fradeling.

En partner gjennom generasjonsskiftet 

Et generasjonsskifte er noe de fleste bare gjør når de tar over gården, og når de gir den videre. Prosessen kan oppleves som komplisert med begreper som åseteavdrag, odelslov, konsesjon og tinglysning.  

Les våre fagsider om landbruk 

– Du kan få gjort hele generasjonsskiftet hos oss. Vi bistår også med det juridiske, slik at både kjøper og selger kan komme gjennom prosessen på en best mulig måte, forklarer Magnus. 

For de som skal kjøpe gård på det åpne markedet har han imidlertid et godt råd: 

– Mitt tips til de som vil inn i landbruket er å kjøpe en gård av middels størrelse, og heller bygge seg opp derfra. Det er mange gode salgsobjekter om du kan begynne med litt ukuranthet i første omgang. Da får du ofte mer for pengene, og kan ta investeringene over lengre tid, forklarer Magnus. 

Og når det kommer til å selge gården har Heidi en viktig sluttapell.  

– Mange har tenkt at salget av gården skal dekke pensjonen, men det kan være kostbart å kjøpe seg en bolig utenfor gården. Det er derfor svært viktig å ha en månedlig spareavtale, gjerne allerede fra ung alder. Det er viktig å ha dette i bakhodet, og tenke litt på tiden etter man er ferdig som aktiv gårdbruker også, avslutter Heidi.