Skadet rett før våronna: - Hva gjør jeg nå?

FOTO: Bjørn Victor Folkvord i maisåkeren

Da bonden Bjørn Victor Folkvord falt og skadet skulderen sin, ble han bekymret. Sykefravær i den travleste tiden på våren er kritisk for en bonde.


På Ramnes, blant langstrakte åkre ligger gården til familien Folkvord. Her driver Bjørn Victor Folkvord både med korn, kjøtt- og melkeproduksjon.

Bjørn Victor er tredjegenerasjons bonde og har aldri vært i tvil om at han skulle overta gården.

– Jeg har alltid elsket gårdsarbeid. Allerede som bitteliten hang jeg sammen med pappa og bestefar dagen lang, og slik fortsatte det opp gjennom hele oppveksten. Det var en godskole, forteller Bjørn Victor og legger til at bestefaren var hans store forbilde.

– Bestefar var en utrolig flink og inspirerende gårdbruker. Han var også veldig fremtidsrettet, opptatt av modernisering og teknologiske nyvinninger for gårdsdrift.

Da Bjørn Victor overtok gården i en alder av 25 år og ønsket å investere i nytt og toppmoderne fjøs, var det derfor ikke vanskelig å få støtte av bestefar. Ett nytt fjøs er et av gårdslivets største investeringer. Store lån skal betjenes og du er avhengig av god inntjening på gården.

740x488_Landkreditt-3.jpg

Bjørn Victor benytter det fine været til å høste inn maisen som han dyrker til dyrene sine. Foto: TunByrå

Risikofylt hverdag

Opp gjennom oppveksten har Bjørn Victor sett at gårdsarbeidet ikke er helt risikofritt. Det er ikke uvanlig at med uhell og skader i omgang med dyr og maskiner.

– Dersom noe skulle skje meg, at jeg ble syk eller ikke kunne jobbe, ville det vært kritisk for den daglige driften og ikke minst for økonomien til gården. Gårdsdrifta er helt avhengig av meg, sier Bjørn Victor.

Derfor var han nøye med å tegne gode personforsikringer da han overtok drifta av Jahre.

Som bonde og medlem av Norges Bondelag fikk han gode og rimelige personforsikringer hos Landkreditt, deriblant en helseforsikring, som det skulle vise seg at han skulle få bruk for ganske raskt.

– Ja, like etter jeg hadde tegnet forsikringene falt jeg og skadet skulderen min. Jeg fikk store smerter og ble skikkelig redd for at dette kunne være alvorlig, forteller Bjørn Victor.

Hos fastlegen fikk han beskjed om å ta det med ro inntil de fikk tatt et bilde av skulderen, og at det var opptil seks ukers ventetid på røntgen. Bjørn Victor ble da bekymret for den daglige driften og de økonomiske konsekvensene det kunne få.

– Heldigvis hadde jeg tegnet en helseforsikring som gir deg rett til rask behandling. Jeg slapp derfor å stå i helsekø. Med god hjelp fra min rådgiver hos Landkreditt så kom jeg rett til utredning. Det ble konstatert at skaden kunne trenes opp mens jeg jobbet. Det var en enormt stor lettelse. Takk og lov for at jeg hadde denne forsikringen.

740x488_Landkreditt-10.jpg

Det nye storfefjøset til Bjørn Victor er 1500 kvm stort. Det er bygget og rigget for å utnytte makskapasitet for en melkerobot som vil si opp mot ca 60 melkekyr. Foto: Tun byrå

God støtte

Bjørn Victor har forsikret både seg selv og gården sin hos Landkreditt. Det at Landkreditt har lokalt plasserte rådgivere synes han er stor fordel.

– Det at jeg har et personlig forhold til en lokal, dyktig rådgiver har vært en god støtte for meg. Min rådgiver kjenner både meg og området, gården og driften her. Jeg får hjelp og råd og er trygg på at jeg har de forsikringene jeg trenger. I tillegg har jeg også erfart hvor bra det var å ha en god forsikring når uhellet var ute, avslutter Bjørn Victor.

740x488_Landkreditt-6.jpg
Selv om Bjørn Victor har et godt håndlag med dyrene sine, kan det være fort gjort å skade seg i daglig omgang med store dyr. Foto: Tun Byrå