Bondelagets helseforsikring

  • Kom raskt tilbake i jobb med behandlingsgaranti
  • Legen på "lomma"
  • Online booking av behandling

Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen raskt når du trenger det.

Som medlem i Norges Bondelag kan du kjøpe helseforsikring til en svært gunstig pris. Vårt mål er å få deg raskt tilbake til en aktiv hverdag.

Forsikringen dekker

Behandling etter 10 virkedager (behandling, konsultasjon og undersøkelse)

check

Røntgen, billeddiagnostikk, legespesialist og operasjon

check

Rehabilitering

check

Etterkontroll

check

Ny vurdering av lege

check

Online lege

check

Reiseutgifter / ledsager

check

Helserådgivning

check

Fysikalsk behandling - Standard 6 behandlinger med 250,- egenandel

check