Norge har et godt helsevesen, men ventetiden kan være lang. Med helseforsikring er du sikret den beste hjelpen raskt når du trenger det.

Kontakt oss

Ønsker du å prate med en rådgiver om denne forsikringen?

Du når oss på 22 05 46 00 eller via kontaktskjema.

Som medlem i Norges Bondelag kan du kjøpe Vertikal Helseforsikring til en svært gunstig pris. Vårt mål er å få deg raskt tilbake til en aktiv hverdag.

Dine fordeler

 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager.
 • Garantert behandling/operasjon innen 20 dager.
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling.
 • KRY – online legetime på mobil, timen gjennomføres som videosamtale.
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd.
 • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist.

Dette dekker forsikringen

 • Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp.
 • Kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse.
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling ved psykiske plager.
 • 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall.
 • Rehabilitering etter behandling.
 • Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa.