Avkastning

27.06.2022
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 100,35 0,04 -0,75 -0,58 -0,01 1,72 2,21 2,23 2,62 3,51
Landkreditt Extra 100,00 0,06 -1,89 -1,63 0,18 1,89 3,31 3,23   3,63
Landkreditt Aksje Global A 324,51 0,26 -8,03 -1,28 -1,56 9,42 8,08 7,81 12,90 7,34
Landkreditt Aksje Global N 324,60 0,26                
Landkreditt Utbytte A 243,54 1,17 -13,23 -12,70 -6,18 8,92 9,14 10,59   12,57
Landkreditt Utbytte I 248,45 1,17 -13,03 -12,61 -5,72 9,46       8,84
Landkreditt Utbytte N 243,59 1,17                
Landkreditt Norden Utbytte A 136,71 3,01 -11,55 -0,21 -7,63 8,77       9,73
Landkreditt Norden Utbytte I 139,01 3,02 -11,35 -0,10 -7,18 9,31       10,28
Landkreditt Norden Utbytte N 136,74 3,02