Avkastning

24.03.2023
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 101,42 -0,04 1,16 1,30 3,94 5,46 2,69 2,96 2,68 3,62 0,25
Landkreditt Extra 103,26 -0,03 1,71 1,94 6,97 13,99 4,12 5,23 4,07 4,19 0,60
Landkreditt Aksje Global A 349,49 0,21 8,01 8,39 6,66 11,79 9,89 9,48 12,16 7,47 1,10
Landkreditt Aksje Global N 350,33 0,21 8,08 8,47             0,80
Landkreditt Utbytte A 237,20 -2,34 0,33 1,58 -14,35 15,04 6,61 9,65 11,15 11,30 1,30
Landkreditt Utbytte I 242,53 -2,34 0,40 1,66 -14,06 15,55       6,88 1,00
Landkreditt Utbytte N 237,77 -2,34 0,40 1,66             1,00
Landkreditt Norden Utbytte A 146,57 -0,86 5,41 5,57 7,14 12,22       9,76 1,30
Landkreditt Norden Utbytte I 149,37 -0,86 5,48 5,65 7,50 12,72       10,26 1,00
Landkreditt Norden Utbytte N 146,93 -0,86 5,48 5,65             1,00