Avkastning

07.04.2020
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 96,93 0,06 -3,92 -4,02 -1,61 1,26 1,80 2,09 2,88 3,52
Landkreditt Extra 86,07 0,07 -14,98 -15,07 -12,20 -0,91 0,78 1,71   2,02
Landkreditt Aksje Global 253,28 -1,05 -7,83 -8,21 2,33 5,93 5,92 12,88 10,41 6,67
Landkreditt Utbytte A 174,42 3,40 -15,24 -15,50 -5,87 4,96 8,00 11,69   11,46
Landkreditt Utbytte I 176,00 3,41 -15,13 -15,39 -5,46         -0,19
Landkreditt Norden Utbytte A 109,48 1,30 -8,36 -8,24 5,17         8,23
Landkreditt Norden Utbytte I 110,11 1,30 -8,24 -8,12 5,70         8,77

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.