Avkastning

25.11.2022
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 102,51 0,03 1,38 0,42 1,38 1,97 2,39 2,63 2,61 3,55
Landkreditt Extra 105,00 0,07 3,01 0,72 2,92 2,93 3,76 4,33 3,98 3,98
Landkreditt Aksje Global A 330,82 -0,25 -6,24 0,88 -6,65 6,26 7,62 7,88 12,89 7,27
Landkreditt Aksje Global N 331,29 -0,25   0,96            
Landkreditt Utbytte A 231,74 0,31 -17,44 -7,85 -16,69 5,61 6,40 9,88   11,44
Landkreditt Utbytte I 236,71 0,31 -17,15 -7,78 -16,35 6,11       6,82
Landkreditt Utbytte N 232,07 0,31   -7,78            
Landkreditt Norden Utbytte A 138,35 -0,19 -10,49 3,74 -10,32 5,48       8,96
Landkreditt Norden Utbytte I 140,85 -0,18 -10,18 3,82 -9,96 5,97       9,48
Landkreditt Norden Utbytte N 138,55 -0,18   3,82