Avkastning

20.02.2020
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 101,51 0,02 0,61 0,93 3,68 3,06 2,72 2,83 3,39 3,89
Landkreditt Extra 101,76 0,03 0,51 1,07 4,81 5,25 4,29 4,27   4,42
Landkreditt Aksje Global 292,09 -0,17 6,30 6,58 22,06 12,69 10,21 15,87 12,72 7,80
Landkreditt Utbytte A 218,97 0,11 6,40 12,72 21,90 12,72 14,08     15,38
Landkreditt Utbytte I 220,81 0,11 6,47 12,86 22,42         14,25
Landkreditt Norden Utbytte A 126,54 0,01 5,92 7,86 26,01         26,06
Landkreditt Norden Utbytte I 127,19 0,02 6,00 7,99 26,64         26,70

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.