Avkastning

27.07.2021
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 102,47 0,01 1,96 0,52 3,23 2,71 3,04 2,45 3,07 3,73
Landkreditt Extra 104,88 0,01 5,10 1,24 8,47 3,50 5,15 3,26   4,04
Landkreditt Aksje Global 340,83 -0,42 14,87 7,90 25,20 12,90 11,74 12,84 13,79 8,12
Landkreditt Utbytte A 259,78 -0,42 17,86 2,57 35,55 13,49 14,08 13,65   14,91
Landkreditt Utbytte I 263,84 -0,42 18,19 2,70 36,22 14,04       13,78
Landkreditt Norden Utbytte A 156,34 0,13 19,80 10,79 26,33         20,02
Landkreditt Norden Utbytte I 158,27 0,13 20,14 10,93 26,96         20,62

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.