Avkastning

10.07.2020
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 101,01 0,01 0,12 4,01 1,64 2,51 2,43 2,52 3,22 3,75
Landkreditt Extra 95,85 -0,01 -5,32 10,77 -3,31 2,43 2,70 3,06   3,39
Landkreditt Aksje Global 275,83 1,41 0,38 7,40 8,94 8,12 7,92 12,56 11,77 7,17
Landkreditt Utbytte A 187,74 -0,27 -8,77 9,80 -2,07 5,60 9,12 12,36   12,15
Landkreditt Utbytte I 189,68 -0,27 -8,53 9,94 -1,58         3,52
Landkreditt Norden Utbytte A 121,06 1,36 1,33 10,53 11,87         14,59
Landkreditt Norden Utbytte I 121,91 1,36 1,60 10,67 12,43         15,17

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.