Avkastning

15.04.2024
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 104,26 0,06 2,53 2,17 8,23 4,56 3,80 3,51 3,14 3,89 0,25
Landkreditt Extra 107,72 0,08 3,99 3,34 11,85 7,51 5,51 5,46 4,59 4,91 0,60
Landkreditt Obligasjon A 99,85 -0,19                 0,40
Landkreditt Obligasjon I 99,86 -0,18                 0,15
Landkreditt Obligasjon N 100,00 0,00                 0,20
Landkreditt Aksje Global A 435,12 -0,18 10,51 9,48 19,93 11,07 12,04 10,81 12,68 8,31 1,10
Landkreditt Aksje Global N 437,55 -0,18 10,60 9,56 20,29           0,80
Landkreditt Utbytte A 298,18 -0,69 7,43 6,97 16,33 5,83 9,65 10,17 12,08 12,46 1,30
Landkreditt Utbytte I 305,84 -0,69 7,53 7,05 16,68 6,23 10,10     9,88 1,00
Landkreditt Utbytte N 299,85 -0,69 7,53 7,05 16,68           1,00
Landkreditt Norden Utbytte A 169,41 0,22 5,80 5,64 7,87 6,50 10,20     10,74 1,30
Landkreditt Norden Utbytte I 173,20 0,22 5,89 5,72 8,20 6,91 10,67     11,21 1,00
Landkreditt Norden Utbytte N 170,37 0,22 5,89 5,72 8,20           1,00