Avkastning

25.01.2022
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 101,43 -0,02 0,32 0,41 2,38 2,71 2,72 2,51 2,96 3,67
Landkreditt Extra 102,57 -0,03 0,63 0,90 6,27 3,76 4,43 3,80   4,08
Landkreditt Aksje Global 337,22 0,02 -4,42 1,15 11,39 13,53 10,85 9,58 13,26 7,79
Landkreditt Utbytte A 272,16 0,91 -3,04 -0,57 23,55 15,91 12,56 13,87   14,62
Landkreditt Utbytte I 277,10 0,92 -3,01 -0,45 24,17 16,47       13,30
Landkreditt Norden Utbytte A 143,03 0,35 -7,47 -2,26 9,60         12,91
Landkreditt Norden Utbytte I 145,15 0,35 -7,43 -2,14 10,15         13,47

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.