Avkastning

02.03.2021
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 101,38 0,01 0,88 1,10 2,36 2,73 3,14 2,54 3,13 3,75
Landkreditt Extra 102,20 0,03 2,42 3,03 1,70 3,32 5,13 3,31   3,92
Landkreditt Aksje Global 304,87 -1,14 2,75 2,45 12,87 11,09 10,65 12,37 12,13 7,56
Landkreditt Utbytte A 235,51 0,64 6,85 10,29 18,12 10,95 14,81 13,71   14,31
Landkreditt Utbytte I 238,72 0,64 6,94 10,42 18,71         11,78
Landkreditt Norden Utbytte A 131,94 -0,31 1,10 1,31 13,25         14,50
Landkreditt Norden Utbytte I 133,30 -0,30 1,19 1,43 13,81         15,08

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.