Avkastning

24.09.2020
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 101,97 0,00 1,07 1,09 1,90 2,59 2,83 2,54 3,20 3,76
Landkreditt Extra 98,24 0,01 -2,96 2,69 -1,78 2,77 3,70 3,19   3,62
Landkreditt Aksje Global 282,13 0,70 2,67 4,38 8,37 9,26 9,48 12,48 11,98 7,22
Landkreditt Utbytte A 195,18 -0,17 -5,16 4,22 2,47 4,96 10,43 12,37   12,37
Landkreditt Utbytte I 197,41 -0,17 -4,81 4,35 2,99         5,02
Landkreditt Norden Utbytte A 128,78 -0,15 7,79 8,13 15,59         17,00
Landkreditt Norden Utbytte I 129,82 -0,15 8,19 8,26 16,17         17,59

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.