Avkastning

03.12.2020
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 102,39 0,01 1,49 0,43 1,68 2,60 2,91 2,54 3,15 3,74
Landkreditt Extra 99,23 0,04 -1,98 1,21 -1,63 2,80 4,04 3,15   3,66
Landkreditt Aksje Global 296,48 -0,37 7,89 7,16 8,79 8,24 9,22 12,26 11,77 7,48
Landkreditt Utbytte A 213,20 -0,16 3,60 8,79 9,08 7,88 11,86 13,09   13,33
Landkreditt Utbytte I 215,84 -0,16 4,08 8,93 9,63         8,48
Landkreditt Norden Utbytte A 129,48 -0,58 8,38 5,54 10,61         15,41
Landkreditt Norden Utbytte I 130,65 -0,58 8,88 5,68 11,16         15,99

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.