Avkastning

14.10.2021
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start
Landkreditt Høyrente 102,91 0,00 2,40 0,48 2,92 2,64 2,84 2,43 3,09 3,70
Landkreditt Extra 106,02 0,01 6,25 1,18 7,65 3,38 4,72 3,34   4,07
Landkreditt Aksje Global 329,72 0,45 11,12 -3,02 14,35 13,45 11,83 12,76 14,20 7,78
Landkreditt Utbytte A 269,53 1,34 22,28 2,41 33,64 15,49 13,91 14,67   15,00
Landkreditt Utbytte I 274,04 1,34 22,76 2,54 34,31 16,04       14,12
Landkreditt Norden Utbytte A 145,09 0,17 11,17 -6,50 10,42         14,98
Landkreditt Norden Utbytte I 147,03 0,17 11,61 -6,39 10,97         15,56

Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.