Styre

Styret i Landkreditt Forvaltning AS består av:

Styrets leder:

Ole Laurits Lønnum

Styremedlem:

Jon Martin Østby

Emil Inversini

Bjørn Simonsen

Lars Martin Lunde

Varamedlem:

Per Bjarne Kvande

Marianne Kirchoff

Jens Håkon Sefland