Ansatte i Landkreditt Forvaltning

Per-Erling Mikkelsen

Per-Erling Mikkelsen

Administrerende direktør

+47 22 31 31 00 | +47 913 64 315

Per-Erling har vært administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning siden oktober 2016. Han var før det leder for aksjeforvaltningen i DNB Asset Management.

Per-Erling har hatt ledende stillinger i ulike megler- og forvaltningsselskaper og mer enn 30 års erfaring fra finansbransjen. Per-Erling er utdannet handelsøkonom og autorisert fondsmegler fra Handelshøyskolen BI, samt autorisert porteføljeforvalter fra Norges Handelshøyskole.

Sigurd Klev

Sigurd Klev

Porteføljeforvalter

+47 22 31 31 06

Sigurd har vært senior porteføljeforvalter i Landkreditt Forvaltning siden februar 2011 og investeringsdirektør siden januar 2017.

Sigurd har vært analytiker og porteføljeforvalter i ulike forvaltningsselskaper og har mer enn 20 års erfaring fra finansbransjen. Han har også fartstid som finansjournalist og informasjonsrådgiver. Sigurd er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker ved Norges Handelshøyskole.

Lars Kirkeby

Lars Kirkeby

Porteføljeforvalter

+47 22 31 31 02

Lars begynte som porteføljeforvalter i juni 2017. Han kommer fra Nordea Markets hvor han var sjefanalytiker kreditt. Før det var Lars analytiker i SEB Capital Markets. Han har til sammen 18-års erfaring som kreditt analytiker. Lars har en MBA i finans og er både Autorisert Finansanalytiker og Autorisert Porteføljeforvalter Fra NHH og Norske Finansanalytikers Forening (NFF).

Ulf Leinebø

Ulf Leinebø

Porteføljeforvalter

+47 22 31 31 09

Ulf ble ansatt i Landkreditt Forvaltning i januar 2019, og er ansvarlig forvalter av Landkreditt Norden Utbytte fra oppstarten 15. februar.

Ulf har siden 1990 jobbet med aksjer og investeringer. Han har tidligere vært megler i Nordea, analytiker i Handelsbanken og porteføljeforvalter i Skandia. Ulf er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker ved Norges Handelshøyskole.

Christian Falkenstein

Christian Falkenstein

Salgssjef

+47 22 31 31 01 | +47 90 67 24 86

Christian begynte som salgssjef i mai 2017. Han kommer fra stilling som Private Banker i DNB Private Banking hvor han har jobbet siden 2010. Han har i alt 18- års praksis som Banksjef, Private Banker og Investeringsrådgiver i DNB.

Christian er utdannet diplomøkonom ved Handelshøyskolen BI og er autorisert finansiell rådgiver.

Jens Sefland

Jens Sefland

Salgssjef

+47 22 31 31 07 | +47 900 80 811

Jens har vært salgssjef i Landkreditt Forvaltning siden februar 2014.

Han har lang erfaring som megler og investeringsrådgiver, blant andre fra Pareto Securities og ABG Sundal Collier.

Jens er utdannet diplomøkonom ved Handelshøyskolen BI.

Mikael P. Skar

Mikael P. Skar

Salgssjef

+47 22 31 31 08 | +47 916 93 383

Mikael P. Skar begynte som selger i juli 2017. Han kommer fra stilling som kundekonsulent i Nordnet hvor han har vært ansatt siden 2013.  

Mikael er autorisert fondsmegler og har en bachelorgrad fra BI.

Marianne Sulusnes

Marianne Sulusnes

Administrasjonssjef

+47 22 31 31 05

Marianne er compliance- og risikostyringsansvarlig i Landkreditt Forvaltning, og har vært ansatt i selskapet siden desember 2010.

Hun har over 15 års erfaring fra ulike fondsforvaltningsselskap, blant annet Terra Forvaltning og WarrenWicklund Fondsforvaltning.

Marianne er utdannet handelsøkonom ved Handelshøyskolen BI.

Tommy Lindgren

Tommy Lindgren

Leder backoffice

+47 22 31 31 04

Tommy er leder for fondsadministrasjon og pensjon og har vært ansatt i Landkreditt Forvaltning siden januar 2008.

Tommy er økonomiutdannet og har lang erfaring fra fondsforvaltning, regnskap, lønn og personal

Helen Nordahl

Helen Nordahl

Backoffice-medarbeider

+47 23 00 08 29

Helen begynte som Backoffice-medarbeider i mai 2020. Hun har tidligere jobbet i økonomiavdelingen og vært i konsernet siden 2003. Hun har 30 års erfaring i regnskap, litt lønn og som backoffice-medarbeider fra bank og fondsforvaltning. Tidligere har hun vært ansatt i Nittedal Sparebank (nå DNB), Storebrand Fondene og Terra Aktiv Forvaltning.