Perspektiver på utbytter

Utbytter, eller dividender, i finansverdenen refererer til de periodiske utbetalingene som aksjeselskaper gir til sine aksjonærer fra selskapets overskudd. I denne artikkelen ser vi på noen vanlige perspektiver på utbytter.

Utbytter, eller dividender, i finansverdenen refererer til de periodiske utbetalingene som aksjeselskaper gir til sine aksjonærer fra selskapets overskudd. I denne artikkelen ser vi på noen vanlige perspektiver på utbytter.

Perspektivene på utbytter varierer avhengig av investorens mål, risikotoleranse og investeringsstrategi. Her er noen eksempler:

Inntektsperspektiv

Mange investorer ser på utbytter som en kilde til jevn inntekt. Dette er spesielt attraktivt for de som søker en stabil utbetalende inntektsstrøm fra sine investeringer. «ekstra» pensjon eller stiftelser som årlig utbetaler til ulike formål er eksempler på dette.

Vekstperspektiv

Noen selskaper, spesielt teknologi- oppstart- og vekstselskaper, velger å reinvestere all sin inntjening tilbake i virksomheten i stedet for å betale ut utbytter. Investorer med et vekstperspektiv foretrekker ofte slike selskaper, da de tror at fremtidig kapitalgevinst langt vil overgå inntektene fra utbytter.

Verdipapirperspektiv

Utbytter kan signalisere selskapets finansielle helse og stabilitet. Høyere utbytter kan tiltrekke investorer som ser etter pålitelige og etablerte selskaper.

Skatteperspektiv

Skattesatser for utbytter kan variere fra land til land og fra investor til investor. Noen steder gir gunstige skattesatser for utbytter, mens andre har høyere beskatning. Investorer kan vurdere skatteimplikasjonene når de tar beslutninger om investeringer i utbyttebetalende aksjer.

 

Artikkelen fortsetter nedenfor.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes en "riktig" tilnærming til dividender, og det som er passende for en investor, kan være feil for en annen. Investorer bør vurdere sine egne økonomiske mål, risikotoleranse og tidsrammer når de tar beslutninger om hvordan de vil behandle dividender i sin investeringsstrategi.

Truls Haugen, porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte

Porteføljediversifisering

Utbytter kan være en måte å diversifisere en investeringsportefølje på. Investorer kan velge aksjer fra forskjellige sektorer og bransjer som betaler utbytter for å spre risikoen i porteføljen.

Reinvestering og akselerert vekst

Noen investorer bruker utbytter til å kjøpe flere aksjer i selskapet gjennom en DRIP (Dividend Reinvestment Plan) for å akselerere veksten i investeringen. Dette er noe vi også gjør i fondene Landkreditt Utbytte og Landkreditt Norden Utbytte fordi vi reinvesterer all mottatt utbytte.

Utsikter til kapitalgevinst

Noen investorer ser på utbytter som et tegn på at selskapet er i stand til å generere kontanter og kan vokse over tid. De håper at aksjekursen også vil øke, noe som gir kapitalgevinst i tillegg til utbytter.

Det er viktig å merke seg at det ikke finnes en "riktig" tilnærming til utbytter, og det som er passende for en investor, kan være feil for en annen. Investorer bør vurdere sine egne økonomiske mål, risikotoleranse og tidsrammer når de tar beslutninger om hvordan de vil behandle utbytter i sin investeringsstrategi.

Vi i Landkreditt legger stor vekt på at selskaper som betaler ut stabile – og helst litt økende – utbytter har en grunnleggende sunn forretningsmodell. Reinvestering av utbytte har en veldig stor effekt på den langsiktige totalavkastningen din. Samtidig ønsker vi at selskapene skal vokse, og derfor er det supert hvis selskapene har investeringsmuligheter med høy avkastning. Der er vi som Ole Brum – ja takk til begge deler!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.