Slik kan du forebygge brann på gården

FOTO: Einar Frogner, Leder i Landbrukets brannvernkomite. Foto: Norges bondelag
Leder i Landbrukets brannvernkomite, Einar Frogner, mener El-kontroll og termografering har avdekket mange elektriske feil i norske driftsbygninger, som potensielt kunne utviklet seg til brann. Foto: Norges Bondelag.

– El-kontroll og termografering er det viktigste enkelttiltaket du kan gjøre for å forebygge brann på gården. Dette sier leder i Landbrukets brannvernkomite, Einar Frogner.

Etter at termografering ble tatt i bruk ved el-kontroller i landbruket, har trenden vært tydelig. Det har blitt stadig færre branner i driftsbygninger, og 2021 ble et rekordår i positiv forstand. Bare tre branner medførte tap av husdyr. Disse fordelte seg på to smågriser, åtte høner og 100 fasaner.

De siste fem årene har i tillegg forsikringsutbetalingene relatert til brann blitt redusert med 1/3-del, om vi ser de i forhold til foregående femårsperiode.

Brudd i den gode statistikken

Når vi teller desember 2022, er det allerede klart at vi vil bryte med den gode utviklingen vi har hatt. Det har gjennom året vært flere alvorlige branner med tap av husdyr. Senest 16. november døde 90 storfe da et fjøs brant i Gausdal.

– I 2022 var det flere alvorlige branner i driftsbygninger. Oppgaven nå blir derfor å finne ut om dette er et mønster som er brutt, eller om det er en naturlig variasjon i et enkelt år. Det er uansett viktig at vi ikke sovner, men fortsetter den viktige jobben med å forebygge branner i landbruket, sier lederen i Landbrukets brannvernkomite, Einar Frogner.

Les også: Annenhver bonde må oppgradere brannvarslingsanlegget

El-kontrollen – det viktigste grepet

Frogner er ikke i tvil om hvilket brannforebyggende tiltak som er det viktigste du som bonde kan gjøre på din egen gård.

– El-kontrollen er det viktigste du kan gjøre. Vi hadde mange branner i landbruket for en del år siden, og vi har sett en veldig tydelig positiv utvikling etter det ble innført krav om El-kontroll med termografering hvert tredje år i driftsbygninger med husdyr, sier Frogner.

Han forklarer at disse kontrollene avdekker mange feil som du selv ikke kan se, og med jevnlige kontroller kan du avdekke feilene og utbedre dem, før de blir for store og potensielt kan medføre brann.

– Du finner ofte mange feil den første gangen du har en El-kontroll med termografering. Når du kjører kontroll for andre og tredje gang blir ofte feilene færre og mindre. Dette viser at vi kan avdekke feilene før de blir store og farlige, og det er klart at dette forebygger mange branner, sier han.

Og tallene er klare. El-feil er den hyppigste brannårsaken. Både i branner der brannårsaken er fastslått, men også der den er antatt.

Ha et våkent øye

Det er mye en bonde selv kan gjøre for å forebygge brann, og det må gjøres fortløpende i det daglige arbeidet.

– Har du vært med på en El-kontroll eller to, så lærer du litt om hva du bør se etter av ulike farer. For når ting er i bruk, så skjer det stadig noe. Det gjelder å ha en bevissthet på hva som kan bli et brannproblem, og ta tak i disse problemene, sier Frogner.

Hans beste tips for brannforebygging på gården er derfor:

– Vær bevisst, sørg for at El-kontrollen er på plass, og ha et våkent øye i det daglige arbeidet!

For forebyggingen er alfa og omega når det kommer til brann.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at det ikke begynner å brenne, og gjøre en skikkelig jobb med brannforebyggingen. Skulle det likevel begynne å brenne er det viktigste å redde menneskeliv, og deretter dyreliv om det er mulig. Men her er det viktig å holde hodet kaldt, og ikke utsette seg selv og andre for fare, påpeker Frogner.

1366x768_Landkreditt_Landbruksforsikring-v2.jpg

Husk å skru av hovedstrømbryteren når traktor og minilaster ikke er i bruk.  

Slå av hovedstrømbryteren

Maskiner med motorer, både stasjonære og flyttbare, er det også viktig å tenke på for å unngå brann.

– Hold støv og møkk unna motorer i driftsbygningen. Dette gjelder det som er stasjonært, men også de flyttbare, som for eksempel minilasteren. Og ikke minst, bruk hovedstrømbryteren på minilaster og traktor! Skru den av når utstyret ikke er i bruk, avslutter Frogner.

Få inntil 30 % rabatt på forsikring ved El-kontroll med termografering

12 råd for brannforebygging på gården

1. Gjennomfør el-kontroll med termografering

Kontroll kan bestilles via forsikringsselskapet, eller ved å kontakte en sertifisert kontrollør. Det er krav om el-kontroll i husdyrbygg, når driftsbygningen huser et gitt antall dyr. Kontrollen skal utføres hvert tredje år. Termografering er en del av kontrollen og kan, i tillegg til å gi deg avslag på forsikringen, avdekke usynlige feil. Husk også å utbedre feilene og manglene som avdekkes i kontrollene – bruk fagfolk, og få arbeidet dokumentert.

2. Ha godt vedlikehold på el-anlegget

El-anlegg i landbruksbygg har ofte tøffe omgivelser med både fukt, vibrasjoner, temperaturvariasjoner og korrosive gasser. Bytt ut installasjoner med skader fortløpende, og benytt et registrert installasjonsfirma, med erfaring fra landbruksbygg, når det er behov for reparasjoner og nyinstallasjoner.

3. Ha fungerende brannvarsling

Det er krav om brannalarmanlegg i driftsbygninger som huser husdyr over et visst antall. Sørg for at anlegget ettersees og prøves jevnlig, og at du gjennomfører kontroll av anlegget med godkjent fagperson hvert tredje år.

4. Ha tilgjengelig slokkeutstyr, og kontroller det årlig

Det er bygningseiers ansvar å sørge for ettersyn, kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr. Det daglige ettersynet kan du gjøre selv, men som næringsdrivende skal slokkeutstyret også kontrolleres årlig. Her finner du godkjente kontrollører (ekstern lenke).

5. Bruk hovedstrømbryteren på traktoren

Brann kan starte i både traktorer, minilastere og stasjonære elektriske motorer – hold motorer i driftsbygningen så frie som mulig for møkk og støv. Slå av hovedstrømbryteren når utstyret ikke er i bruk!

6. Ta sertifikat i varme arbeider

Utvis forsiktighet når du utfører varme arbeider. Det er også krav om sertifikat i varme arbeider for bønder som utfører slik arbeid på egen gård. I kurset vil du blant annet lære sikker bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring og bruk av vinkelsliper og varmluftpistol.

7. Vær forsiktig med bruk av ild utendørs

I skog- og landbrukssammenheng er det ikke uvanlig å fjerne skogsavfall, halm og gress ved å brenne det. Husk at du har et stort ansvar ved bruk av ild på denne måten, og at det hvert år går bygninger tapt som resultat av at slike branner kommer ut av kontroll. Hvis du ikke kan unngå åpen ild utendørs – ta alle mulige forhåndsregler!

8. Unngå gnagerskader fra rotter og mus

Rotter og mus kan gi både kostbare og brannfarlige skader på det elektriske anlegget. Bekjemp derfor gnagere på gården, og gjennomfør kontroller av det elektriske anlegget for å avdekke gnagerskader.

9. Hold det ryddig

Ryddige driftsbygninger og orden på utearealene gir mindre fare for skade på det elektriske anlegget, og gjør det lettere oppdage skader. Ryddige driftsbygninger og utearealer hindrer også rask brannspredning, og forenkler slukkearbeidet.

10. Sørg for trygge boforhold for sesongarbeidere og leietakere

Det er viktig å huske at det er du som boligeier som er ansvarlig for at leietakere bor i brannsikre boliger, med frie rømningsveger, fungerende røykvarslere/brannvarslere og tilgjengelig slokkeutstyr, samt at det elektriske anlegget er i orden. Det er lurt å lage en instruks som gjennomgås med leietakere. Denne bør blant annet inneholde telefonnummer til nødetater, stedets adresse/GPS-koordinater, oppmøtested ved brann, informasjon om slokkeutstyr, samt informasjon om bruk av ildsted og det elektriske anlegget.

11. Trygg grillsesong

I tørre perioder kan ufornuftig bruk av grill føre til at både gress, skog og lyng raskt kan ta fyr. Dette kan medføre brann i både skog, bolig og driftsbygninger. Følg derfor bålforbudet fra 15. april til 15. september, og sørg for forsvarlig slukking av alle typer griller når måltidet er over. Hold alltid oppsyn med en grill i bruk, og ha slokkeutstyr tilgjengelig.

12. Gjennomfør brannøvelse!

Effektiv slokking av brann og branntilløp krever øvelse. Det er dessuten viktig å være forberedt på at brann kan skje, og hva du skal gjøre om det skjer. Ta derfor med alle som bor på gården i brannøvelser, øv på ulike scenarioer. I øvelsene bør dere gå gjennom både evakuering, møtested, varsling og plassering av slokkeutstyr. Husk også å øve på selve slokkingen!